A Steep Mountain to Cross: Adequacy Assessment Process Through the Eyes of Students of PhD


Abstract views: 698 / PDF downloads: 469 / PDF downloads: 750

Authors

 • Ramazan Erdem Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Dilruba İzgüden Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Sümeyye Güngör Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Rabia Fettahoğlu Kafkas Üniversitesi Susuz Meslek Yüksekokulu
 • Ayşe Gülen Ertümer
 • Zeynep Kuh Trakya Üniversitesi
 • Elif Özer Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Begüm Ceylan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
 • Hilal Demirhan Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Fatma Üzümcü Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Ebru Yıldız Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.32.749

Keywords:

Keywords: Postgraduate Education Doctorate Education, Proficiency Exam, Qualification Process, Qualitative Research.

Abstract

In Türkiye, postgraduate students are required to take the "Ph.D. proficiency exam" to pass the thesis stage and complete their education after completing their doctoral course period. The "proficiency process," which manifests itself as a long, difficult and stressful process, seems like a "steep mountain to cross" in the lives of doctoral students. This research examines the Ph.D. proficiency process from doctoral students' perspectives and determines the results. The interpretative phenomenological design, one of the qualitative research methods, was used; with the criterion sampling method, which is one of the purposive sampling methods, interviews were conducted with 9 participants and 55 pages of data were obtained, and the data were analyzed with thematic analysis. When the proficiency exam is evaluated as a whole, it has been determined that it has some positive and negative results. At the end of this whole process, the proficiency exam has gained meaning as a "compelling process," "learning and development process," "great exam," "understanding of inadequacy," and "an indescribable process." The information obtained from the research is a guide for students who will take the exam in the future. In addition, based on the research results, suggestions for students and suggestions for the exam are presented.

 

 

References

Academic Positions: Doing a PhD in Europe vs. the US, (2020). https://academicpositions.com/career-advice/phd-in-europe-or-the-us adresinden ulaşılmıştır.
Barnett, J. V., Harris, R. A. and Mulvany, M. J. (2017). “A Comparison of Best Practices for Doctoral Training in Europe and North America”, FEBS Open Bio,1-9.
Boyatzis, R.E. (1998). “Transforming Qualitative İnformation: Thematic Analysis and Code Development”, Sage.
Burakgazi, G. S., & Yildirim, A. (2017). “Journey into Doctoral Candidacy: A Grounded Theory Study of Doctoral Qualification Exam Process”, Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 19(1), 63-92.
Böke, K. (2017). “Örnekleme”, içinde K. Böke (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, 5. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.
Colville, G. and Cream, P., (2009), “Post-traumatic Growth in Parents After A Child’s Admission to Intensive Care: Maybe Nietzsche Was Right?”, Intensive Care Med, 35: 919-23.
Creswell, J. W. (2017). “Araştırma Deseni, Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları”, (Çev. S. B. Demir), 3. Baskı, Ankara: Eğiten Kitap.
Creswell, J. W. (2018). “Nitel Araştırma Yöntemleri-Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni”, (Çev. M. Bütün ve S. B. Demir), 4. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Demir, O. Ö. (2017). “Nitel Araştırma Yöntemleri”, içinde K. Böke (Ed.), “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, 5. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.
Eggins, H. (2008). “Trends And İssues in Postgraduate Education: A Global Review. Trends and Issues in “Postgraduate Education: Challenges for Research International Experts Workshop”, 5-7 March. Dublin City University, Dublin, Ireland.
European Comission, (2018). Netherlands: Third cycle (PhD) programmes, 2021. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/third-cyclephdprogrammes53en adresinden ulaşılmıştır.
Güçlü, N. ve Yılmaz G. (2019). “Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinin Doktora Programlarının Değerlendirilmesi”, Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 71-89.
Köksalan, B., İlter, İ. ve Görmez, E. (2010). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Lisansüstü Eğitim İsteklilikleri Üzerine Bir Çalışma” (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Örneği), Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 277-299.
Lacey, K., Zaharia, M. D., Griffiths, J., Ravindran, A. V., Merali, Z., & Anisman, H. (2000). “A Prospective Study Of Neuroendocrine And Immune Alterations Associated With The Stress of An Oral Academic Examination Among Graduate Students”, Psychoneuroendocrinology, 25(4), 339-356.
League of European Research Universities (LERU),. (2016). “Maintaining A Quality Culture in Doctoral Education At Research-İntensive Universities”, 2021, https://www.leru.org/publications/maintaining-a-quality-culture-in-doctoral-education atresearch-intensive-universities adresinden ulaşılmıştır.
Limon, İ. ve Durnalı, M. (2018). “Doktora Öğrencilerinin Doktora Eğitimi ve Öğretim Üyelerine Yönelik Metaforik Algıları”. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 26-40.
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2021). Resmi Gazete (Sayı: 29690). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-16.html adresinden ulaşılmıştır.
Rosovsky, H. (1992). “Üniversite: Bir Dekan Anlatıyor”, Ankara: TÜBİTAK.
Saracaloğlu, A. S. (2008). “Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma Kaygıları ve Tutumları ile Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 179-208.
Sart, G. (2017a). “Fenomenoloji ve Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz”, içinde F. N. Seggie ve Y. Bayyurt, “Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları”, Ankara: Anı Yayıncılık.
Sart, G. (2017b). “Gözlem”, içinde F. N. Seggie ve Y. Bayyurt, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları, Ankara: Anı Yayıncılık.
Şekerler, A. S. (2017). “Derinlemesine Görüşme”, içinde F. N. Seggie ve Y. Bayyurt, “Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları”, Ankara: Anı Yayıncılık.
Tedeschi, R. G. and Calhoun, L. G. (2004). “A Clinical Approach to Posttraumatic Growth”, in P. A. Linley, and S. Joseph (Ed.), “Positive Psychology in Practice”, USA: John Wiley & Sons, Inc, (pp. 405-419).
Turhan, M., ve Yaraş, Z. (2013). “Lisansüstü Programların Öğretmen, Yönetici ve Denetmenlerin Mesleki Gelişimine Katkısı”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 43 (43), 200 218.
Yükseköğretim Kanunu (2547 YÖK). (1981, 6 Kasım). Resmi Gazete (Sayı: 17506), 2021, https://resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Published

2022-10-17

How to Cite

Erdem, R., İzgüden, D., Güngör, S., Fettahoğlu, R., Ertümer, A. G., Kuh, Z., Özer, E., Ceylan, B., Demirhan, H., Üzümcü, F., & Yıldız, E. (2022). A Steep Mountain to Cross: Adequacy Assessment Process Through the Eyes of Students of PhD. Journal of Qualitative Research in Education, (32). https://doi.org/10.14689/enad.32.749