Evaluation of Music Teaching Undergraduate Program in terms of Piano Education Competence in the Line of Music Teacher Candidates' Opinions


Abstract views: 79 / PDF downloads: 140

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.35.1679

Keywords:

Undergraduate program of music teaching, piano education, piano education sufficiency, music teacher candidates

Abstract

The aim of this research is to evaluate the music teaching undergraduate program in terms of piano education adequacy in line with the opinions of music teacher candidates. As a result of the research, it was determined that the music teacher candidates found in terms of "playing works related to different periods of piano literature", and "playing accompaniment". It has been revealed that they feel lacking in basic piano playing skills. One of the remarkable results is that some of the music teacher candidates could not play the piano accompaniment of the National Anthem. Some suggestions in the research; increasing the piano education from two semesters to eight semesters in the music teaching undergraduate program, the content of the piano education curriculum; The aim is to organize teacher candidates in a way that will enable them to develop their performance skills on the piano, to develop their musical development and to use the piano instrument effectively to support other field lessons.

References

Aydıner, M. (2008). Piyano eğitiminde makamsal yapıdaki eserlerin seslendirilmesinde karşılaşılan teknik güçlükler ve model önerileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilgin, S. (2006). Muzik egitiminde kullan‎ilan sarki‎lari‎n muzi‎k ogretmenleri tarafi‎ndan piyano ile eşliklenmesi. Ulusal Muzik Egitimi Sempozyumu, Pamukkale University, Denizli, Turkey.

Buyukozturk, S., Cakmak, E., Akgun, O., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2008). Bilimsel arast‎irma yontemleri [Scientific research methods]. (2. Bask‎i). Pegem Yayi‎nci‎li‎k.

Ertem, S. (2011). Orta duzey piyano egitimi icin repertuvar secme ilkeleri. Kastamonu Egitim Dergisi, 19(2), 645-652.

Erturk, Y. (2018). Muzik ogretmenligi lisans program‎indaki muziksel isitme okuma yazma egitiminin piyano egitimine etkisine yonelik ogrenci ve ogretim eleman‎ goruslerinin degerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludag Universitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Erozkan, I., & Yokus, H. (2021, April 14-18). Yenilenen muzik ogretmenligi lisans programi‎ni‎n piyano egitimi yeterliligi ac‎isi‎ndan ogretim elemanlari‎ni‎n gorusleri dogrultusunda degerlendirilmesi. 4. Uluslararas‎i Felsefe, Egitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Mugla, Turkey.

Kaleli, Y. S. (2014). Muz‎ik ogretmeni adaylar‎ini‎n piyano egitimi surecinde kazand‎iklari‎ teknik davrani‎slari‎n incelenmesi: Necmettin Erbakan Universitesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu.

Karan, E., & Yokus, H. (2022). Views of piano teachers regarding the piano education process in amateur music education institutions. Journal of Qualitative Research in Education, 30, 161-180. doi: 10.14689/enad.30.7.

Karki‎n, A. M. (2007). Muzik teorisi ve isitme egitimi dersinin piyano egitimi uzerindeki etkileri, karsi‎las‎ilan sorunlar ve cozum onerileri. Kastamonu Egitim Dergisi, 15(1), 411-422.

K‎ivrak, I. (2003). Muzi‎k ogretmeni yetistirmede piyano egitimi. Cumhuriyetimizin 80. Y‎il‎inda Muzik Sempozyumu, İnonu Üniversitesi.

Kutluk, O. (1996). Okul sarki‎lari‎na piyano ile eslik yapabilme becerisinin gelistirilmesi uzerine bir cal‎isma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ozen, M. (1998). Gazi universitesi gazi egitim fakultesi muzik egitimi bolumu son s‎inif ogrencilerinin piyanoyu muzik ogretmenliginin gerekleri dogrultusunda kullanma becerileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Say, A. (2001). Muzigin kitab‎i. Muzik Ansiklopedisi Yay‎inlari‎.

Sualp, B. G. (2002). Ilkogretim okullar‎i ucuncu devre muzik programi‎ni‎n uygulanmas‎inda karsi‎lasi‎lan sorunlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Universitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü.

Tufan, S. (1997). Grup piyano egitimi. Mavi Nota Muzik ve Sanat Dergisi, 5(24), 37-38.

Turgut, S. (2018). Müzik ögretmeni adaylar‎ının piyano ile eşligin onemi ve gerekliliğine yönelik görüşleri. Yayınlanmamış yğksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Universitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü.

Ucan, A., Y‎ildi‎z, G., & Bayraktar, E. (1999). Ilkögretimde müzik ögretimi modül 9. Burdur. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.bulut/54359/ilkogretimde_muzik_ogretimi_.pdf

Yasmut, B. (2013). Piyano eğitiminin müziksel işitme, okuma ve yazma davranışlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuzmay‎s Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yener, F. (1990). Şu eşsiz müzik sanat‎ı. Cem Yayi‎nevi.

Yildirim, A., & Simsek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel arast‎irma. Seckin Yayincilik.

YOK (2006). Muzik ogretmenligi lisans programi [Music teaching undergraduate program]. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ogretmen-Yetistirme/muzik_ogretmenligi.pdf

YOK (2018). Muzik ogretmenligi lisans programi [Music teaching undergraduate program]. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Muzik_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf

Yurga, C., & Kaya, Z. (2009, September 23-25). Yeniden yap‎ilanma surecinde muzik ogretmenligi programlar‎indaki korrepetisyon dersi eksikligi [Lack of correpetition courses in music teaching programs in the restructuring process]. 8. Ulusal Muzik Egitimi Sempozyumu, Ondokuz May‎is Universitesi. https://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/samsun/C_Yurga-Z_Kaya.pdf

Downloads

Published

2023-07-29

How to Cite

BOZ, M. O., & YOKUS, H. (2023). Evaluation of Music Teaching Undergraduate Program in terms of Piano Education Competence in the Line of Music Teacher Candidates’ Opinions. Journal of Qualitative Research in Education, (35). https://doi.org/10.14689/enad.35.1679