Sexuality of Individuals with Intellectual disabilities from Siblings’ Perspective: A Phenomenological Study


Abstract views: 196 / PDF downloads: 171

Authors

  • Özlem ÇELİK İstanbul Okan University
  • Sümeyye YÜCEL Bursa Uludağ University

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.37.1664

Keywords:

sexually explicit behaviour, sexual development, sexuality, special education, intellectual disability

Abstract

The aim of this study is to reveal the perspectives of non-disabled siblings regarding the sexuality of individuals with intellectual disabilities. The research was designed as phenomenology, one of the qualitative research models. Siblings of individuals between the ages of 18-33 and those with intellectual disabilities participated in the study. While collecting the data, a demographic information form and a semi-structured interview form created by the researchers were used. Content analysis steps were followed in the analysis of the data. According to the results obtained from the research, three main themes have been identified: the sexuality and sexual development of individuals with intellectual disabilities through the eyes of their non-disabled siblings, the views of non-disabled siblings on the sexual life of individuals with intellectual disabilities, and the reflections of the sexuality of individuals with intellectual disabilities on their non-disabled siblings’ sexuality and social participation. In light of the results obtained, studies on the sexuality of individuals with intellectual disabilities were discussed and parallel results were reached; however, it was seen that more research is needed due to the limited number of studies that included evaluations from the eyes of siblings without disabilities.

References

Acun, S., & Erten, G.B. (1999). Çocuk gelişimi. İstanbul: Esin.

Anderson, S. (2015). Sex education programs focused on “Protection” and “Prevention” with little attention given to supporting people to develop healthy, positive sexual relationships. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 2(1), 98-100. DOI: https://doi.org/10.1080/23297018.2015.1021740

Aydın, Ş. (2016). Fiziksel ve/veya zihinsel engelli çocuk annelerinin depresyon düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Barnett, D., Clements, M., Kaplan-Estrin, M., & Fialka, J. (2003). Building new dreams: Supporting parents' adaptation to their child with special needs. Infants and Young Children, 16(3), 184–200. DOI: https://doi.org/10.1097/00001163-200307000-00002

Berktay, F. (2009). Feminist teorinin önemli bir alanı: Cinsellik. Cogito, 58, 58-72.

Bernert, D. J., & Ogletree, R. J. (2013). Women with intellectual disabilities talk about their perceptions of sex. Journal of Intellectual Disability Research, 57(3), 240-249. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2011.01529.x

Bilge, A., & Baykal, Z. (2008). Zihinsel engelli bireyler ve cinsellik. http://www.onceokuloncesi.com/makale-arastirma-ve-bilimsel-yazilar/zihinsel-engellibireyler-ve-cinsellik-25674.html. 01-16-2010

Bilge, A., Ceber E., Demireloz, M., & Baykal Akmese, Z. (2013). Zihinsel engellilerin ebeveynlerine verilen cinsel sağlık & üreme sağlığı eğitiminin zihinsel engelliler için etkinliğinin belirlenmesi. Türkiye Klinikleri, 33(3), 648-655. https://doi.org/10.5336/medsci.2012-30037 DOI: https://doi.org/10.5336/medsci.2012-30037

Borawska-Charko, M., Rohleder, P., & Finlay, W. M. (2017). The sexual health knowledge of people with intellectual disabilities: A review. Sexuality Research and Social Policy, 14(4), 393-409. DOI: https://doi.org/10.1007/s13178-016-0267-4

Bosch, E. (2006). Sexualität und beziehungen bei menschen mit einer geistigen behinderung. (Ein Hand- und Arbeitsbuch. 2. Auflage). Tübingen: dgvt- Verlag.

Boyacığlu, N.E., Karaçam, Z. D., & Keser Özcan, N. (2018). Engellere rağmen cinsellik: zihinsel yetersizliğe sahip çocuklarda cinsellik. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 275-280. https://doi.org/10.17681/hsp.291360 DOI: https://doi.org/10.17681/hsp.291360

Brkić-Jovanović, N., Runjo, V., Tamaš, D., Slavković, S., & Milankov, V. (2021). Persons with intellectual disability: Sexual behaviour, knowledge and assertiveness. Zdravstveno Varstvo, 60 (2), 82–89. https://doi.org/10.2478/sjph-2021-0013 DOI: https://doi.org/10.2478/sjph-2021-0013

Chave-Cox, R.S. (2014). Forensic examination of the mentally disabled sexual abuse complainant. Journal of Forensic and Legal Medicine, 25, 71-75. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jflm.2014.04.010

Creswell, J. W. (2017). Eğitim araştırmaları nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. (H. Ekşi, Ed.). İstanbul: EDAM.

Cumurcu Elbozan, B., Karlıdağ, R., & Almış Han, B. (2012). Fiziksel engellilerde cinsellik. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(1), 84-98.

Çelik, Ö. (2017a). Zihinsel yetersizliği olan bireylerin cinselliği ile ilgili çalışmalar yapan uzman görüşleri. Turkish Studies, 12(17), 113-132. DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.11830

Çelik, Ö. (2017b). Zihinsel yetersizliği olan çocuklarin cinselliği hakkinda annelerinin görüşleri. Turkish Studies, 12(18), 211-234. DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12106

Çelik, Ö., & İpçi, K. (2020). Zihinsel yetersizliği olan bireylere yönelik cinsel istismar: Ulusal haber ajanslarına yansıyan olgular üzerinden bir inceleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(2), 737-753. doi: 10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.14m DOI: https://doi.org/10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.14m

Çiftçi Tekinaslan, İ., & Eratay, E. (2013). Zihinsel yetersizliği olan bireylerin ergenlik dönemine uyum sürecinde ebeveyn davranışlarının incelenmesi. NWSA-Education Sciences, 8(3), 363-374. DOI: https://doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.3.1C0592

Dallos, R., & Draper, R. (2012). Aile terapisine giriş: Sistemik teori ve uygulama. (Ş. Kesici ve C. Kiper, Translators). Ankara: Nobel.

Demir, Ö., & Aysoy, M. (2002). State institute of statistics Prime Ministry Republice of Turkey and Turkish prime ministry presidency of Administration on disabled people. Basic characteristics of disabled population. Türkiye Özürlüler Araştırması, Ankara Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, 29(13), 5-20.

Konuk Er, R., Girgin Büyükbayraktar, B., & Kesici, Ş. (2016). Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik cinsel eğitim programının geliştirilmesi. Turkish Journal of Education, 5(4), 224-234. DOI: https://doi.org/10.19128/turje.267920

Finlay, W. M. L., Rohleder, P., Taylor, N., & Culfear, H. (2015). Understanding as a practical issue in sexual health education for people with intellectual disabilities: A study using two qualitative methods. Health Psychology, 34(4), 328-338. https://doi.org/10.1037/hea0000128 DOI: https://doi.org/10.1037/hea0000128

Franco, D. G., Cardoso, J., & Neto, I. (2012). Attitudes towards affectivity and sexuality of people with intellectual disability. Sexuality and Disability, 30(3), 261-287. DOI: https://doi.org/10.1007/s11195-012-9260-x

Giallo, R. & Gavidia-Payne, S. (2006). Child, parent and family factors as predictors of adjustment for siblings of children with a disability. Journal of Intellectual Disability Research, 50(12), 937-948. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2006.00928.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2006.00928.x

Gümüş, S. S., & Altınsoy, M. (2015). Hatay okullarında engellilerin cinsel eğitimi durum değerlendirmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 63-72.

Günlü, Y. (2015). Ergenlik döneminde zihinsel yetersizliğe sahip çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarinin cinselliği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Gürbüz, S. (2018). Ergenlik dönemindeki zihin yetersizliği olan bireylerin cinsel gelişim özelliklerinin ebeveyn görüşleri ile değerlendirilmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Isler, A., Beytut, D., Tas, F., & Conk, Z. (2009). A study on sexuality with the parents of adolescents with intellectual disability. Sexuality and Disability, 27(4), 229-237. DOI: https://doi.org/10.1007/s11195-009-9130-3

Kavaklı, A. (1992). Çocukluk yaşlarında büyüme ve gelişme. İstanbul: Hilal Matbaacılık.

Kijak, R. (2013). The sexuality of adults with intellectual disability in Poland. Sexuality and Disability, 31(2), 109–123. DOI: https://doi.org/10.1007/s11195-013-9294-8

Kök, G. (2010). Zihinsel engelli çocuğun cinsel sağlığına yönelik ebeveynlere verilen sağlık eğitiminin etkinliğinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). T.C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kürtüncü, M. & Kurt, A. (2020). Sexual education and development in children with intellectual disability: Mothers’ opinions. Sexuality and Disability, 38, 455-468. https://doi.org/10.1007/s11195-020-09638-z DOI: https://doi.org/10.1007/s11195-020-09638-z

Lambrick, F., & Glaser, W. (2004). Sex offenders with an intellectual disability. Sexual Abuse, 16(4), 381-392. DOI: https://doi.org/10.1177/107906320401600409

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G., (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, Calif.: Sage. DOI: https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8

Lindsay, W. R. (2002). Research and literature on sex offenders with intellectual and developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability of Research, 46(1), 74-85. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.2002.00006.x

Liou, WY. (2014). An illustrated scale measuring the sexual‐abuse prevention knowledge of female high school students with intellectual disabilities in Taiwan. Sexuality and Disability, 32(2), 135-151. DOI: https://doi.org/10.1007/s11195-013-9312-x

Menghini, A. (2012). Sexualität von Frauen und Männern mit Lernschwierigkeiten in vollbetreuten Wohneinrichtungen.http://bidok.uibk.ac.at/library/menghini-sexualitaetdipl.html#idp10353888 Stand: 19.05.2015

Moll, A., & Moll, B. (2010). Sexualität geistig Behinderter: behinderte Sexualitä; über die Wichtigkeit von Sexualität fürs Menschsein. German: CreateSpace.

Morales, E., Gauthier, V., Edwards, G., Courtois, F., Lamontagne, A., & Guérette, A. (2018). Co-designing sex toys for adults with motor disabilities. Sexuality and Disability, 36(1), 47-68. DOI: https://doi.org/10.1007/s11195-017-9506-8

Murphy, G. C., & Young, A. E. (2005). Employment participation following spinal cord injury: Relation to selected participant demographic, injury and psychological characteristics. Disability and Rehabilitation, 27(21), 1297-1306. https://doi.org/10.1080/09638280500164644 DOI: https://doi.org/10.1080/09638280500164644

Naylor, A., & Prescott, P. (2004). Invisible children? The need for support groups for siblings of disabled children. British Journal of Special Education, 31(4), 199–206. https://doi.org/10.1111/j.0952-3383.2004.00355.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.0952-3383.2004.00355.x

Neuman, W. L. (2006). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar. (S. Özge, Translator). İstanbul: Yayın Odası.

Palas Karaca, P., Başgöl, Ş., Cangöl, E., Aslan, E., & Cangöl, S. (2016). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarının engelli bireylerin cinsel eğitimi konusundaki görüşleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 13-17. DOI: https://doi.org/10.5505/bsbd.2016.71501

Punch, K. F. (2011). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. (D. Bayrak, H. B. Arslan, Z. Akyüz Translators). Ankara: Siyasal.

Sarı, H. (2004). Engelli çocukların ailelerinde oluşan dinamikler ve aile bireyleri üzerinde etkisi. Çoluk Çocuk Dergisi, 35, 13-17.

Schaafsma, D., Stoffelen, J. M. T., Kok, G., & Curfs, L. M. G. (2013). Exploring the development of existing sex education programmes for people with intellectual disabilities: An intervention mapping approach. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilies, 26(2), 157-166. DOI: https://doi.org/10.1111/jar.12017

Schaafsma, D., Kok, G., Stoffelen, J. M. T. & Curfs, L. M. G. (2015). Identifying effective methods for teaching sex education to individuals with intellectual disabilities: A systematic review. The Journal of Sex Research, 52(4), 412-432. https://doi.org/10.1080/00224499.2014.91937 DOI: https://doi.org/10.1080/00224499.2014.919373

Siebelink, EM., de Jong, M. D., Taal, E., & Roelvink, L. (2006). Sexuality and people with intellectual disabilities: Assessment of knowledge, attitudes, experiences, and needs. Mental retardation, 44(4), 283-294. DOI: https://doi.org/10.1352/0047-6765(2006)44[283:SAPWID]2.0.CO;2

Sınanmış, N., & Kolburan, S. G. (2019). Kardeşi otizmli olan ve olmayan ergenlerin kardeş ilişkileri ve sosyal kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Aydın Sağlık Dergisi, 5(1), 13-50.

Smith, E. A., & Udry, J. R. (1985). Coital and non-coital sexual behaviors of white and black adolescents. American Journal of Public Health, 75(10), 1200-1203. DOI: https://doi.org/10.2105/AJPH.75.10.1200

Swango-Wilson, A. (2009). Perception of sex education for individuals with developmental and cognitive disability: A four cohort study. Sexuality and Disability, 27(4), 223-228. DOI: https://doi.org/10.1007/s11195-009-9140-1

Treiber, I. (2011). Menschenrechte trotz Behinderung: Zur Sexualität, Partnerschaft, und Sterilisationsproblematik geistig behinderter Menschen. http://bidok.uibk.ac.at/library/treiber-menschenrechte.html . Stand: 01.12.2011.

Tuzcuoğlu, N., & Tuzcuoğlu, S. (2004). Çocuğun cinsel eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür.

Varol, N. (2006). Aile eğitimi. Ankara: Kök.

Vrijmoeth, C., Monbaliu, E., Lagast, E., & Prinzie, P. (2012). Behavioral problems in children with motor and intellectual disabilities: Prevalence and associations with maladaptive personality and marital relationship. Research in Developmental Disabilities, 33(4), 1027-1038. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.01.010

Walton, K. M., & Ingersoll, B. R. (2015). Psychosocial adjustment and sibling relationships in siblings of children with autism spectrum disorder: risk and protective factors. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(9), 2764–2778. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2440-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s10803-015-2440-7

Wilkinson, V. J., Theodore, K., & Raczka, R. (2015). ‘As normal as possible’: sexual identity development in people with intellectual disabilities transitioning to adulthood. Sexuality and Disability, 33(1), 93-105. DOI: https://doi.org/10.1007/s11195-014-9356-6

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yıldız, M. C. (2020). Siblings of children with special needs in the context of inclusive counseling and guidance services. Journal of Inclusive Education in Research and Practice, 1(2), 1-15.

Yılmaz, F. E. (2015). Engellilerde cinsel gelişim ve cinsel eğitim programları ailelere ve öğretmenlere yönelik. Ankara: Akademisyen. DOI: https://doi.org/10.37609/akya.755

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

ÇELİK, Özlem, & YÜCEL, S. (2024). Sexuality of Individuals with Intellectual disabilities from Siblings’ Perspective: A Phenomenological Study. Journal of Qualitative Research in Education, (37), 1–27. https://doi.org/10.14689/enad.37.1664