Effective Teaching Behaviors in Village School


Abstract views: 74 / PDF downloads: 123

Authors

  • Veysel BORA MEB

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.37.1641

Keywords:

Village teacher, effective teacher, teacher behaviours

Abstract

This study aims to reveal effective teaching behaviours in a village school. The study group of this research consisted of one principal, one vice principal, two students attending this school and two parents who had students in this school. Data were collected using interviews and observation. In the present study, the effective teaching behaviours of an effective village teacher in their relationships with their colleagues, parents and students were revealed. The data were analysed using the content analysis technique. Measures were taken to increase validity and reliability in data collection, processing and analysis processes. Themes were formed from the data obtained from the participants. The views of an effective village teacher on classroom management, students' academic achievement, and the behaviours they exhibit in their relationships with parents and colleagues were revealed.

References

Bakioğlu, A. (1998). Lider öğretmen. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (5), 11-19.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy. V. S. Ramachaudran (Ed.) Encyclopedia of Human Behavior, 71-81. Academic Press, 71-81.

Bozkuş, K, & Marulcu, İ. (2016). Öğretmen adaylarına göre etkili öğretmen nitelikleri. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye.

Bozkuş, K., & Tastan, M. (2016). Teacher opinions about qualities of effective teaching. Pegem Egitim ve Ögretim Dergisi, 6(4), 469-490.

Buchanan, J. (2012). Telling tales out of school: Exploring why former teachers are not returning to the classroom. Australian Journal of Education, 56, 205–220.

Ceylan, M., & Akar, B. (2010). Evaluation of teachers’ and parents’ views on school-family cooperation in highschools (Karacasu High School given as example). Çankırı Karatekin University Journal of Institute Social Sciences, 2, 43-64.

Creemers, P.M., Kyriakides, L., & Antoniou, P. (2013). A dynamic approach to school improvement: main features and impact. Journal School Leadership & Managemnet Formerly School Organisation, 33(2), 78-96

Çayak, S., & Ergi, D. Y. (2015). Öğretmen-Veli İş birliği ile ilkokul öğrencilerinin sınıf içindeki istenmeyen davranışları arasındaki ilişki, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 6(11), 59-77.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 1-44.

Dilekmen, M. (2008). Etkili eğitim için etkili öğretmenlik. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 213-221.

Dinçer, M. A., & Kolaşin, G. U. (2009). Türkiye’de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin Belirleyicileri. Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul.

Gourneau, B. (2005). Five attitudes of effective teachers: Implications for teacher training. University of Southern California Aiken website. Retrieved from http://www.usca.edu/essays/vol132005/gourneau.pdf.

Hanselman, P. (2014). Teacher effectiveness and equality of educational opportunity. (Doctoral Dissertion). University of Wisconsin-Madison.

Işıktaş, S. (2015). Öğretmen adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(4), 119-131.

Kandemir, O., & Kaya, F. (2010). Gelir dağılımının yüksek öğrenimde fırsat eşitliğine etkisi: Türkiye’de özel üniversite gerçeği. Kastamonu Education Journal, 18(2), 557-566.

Karakelle, S. (2005). Öğretmenlerin etkili öğretmen tanımlarının etkili öğretmenlik boyutlarına göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 30(135), 1-10.

Kawell, S. (2008). Successful teachers. What it takes to raise academic achievement of urban

minority students. Unpublished Doctoral Dissertation, Claremont Graduate University, Claremont, California.

Korthagen, F. A. J. (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20(1), 77–97.

Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – ENAD, 6(3), 341-371.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. A. (1985). Naturalist inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.

Liston, D., Borko, H., & Whitcomb, J. (2008). The teacher educator's role in enhancing teacher quality. Journal of Teacher Education. 59(2), 111-116.

Little, O., Goe, L., &Bell, C. (2009). A practical Guide to evaluating teacher effectiveness. National Comprehensive Center for Teacher Quality.

Lupascu, A. R., Pânisoarâ, G., & Pânisoarâ, I-O. (2014). Characteristics of effective teacher. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 127, 534-538. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.305.

Mendro, R. L. (1998). Student achievement and school and teacher accountability. Journal of Personnel Evaluation in Education, 12, 257–267.

Muijs, D. (2006). Measuring teacher effectiveness: Some methodological reflections. Educational Research & Evaluation, 12(1), 53–74.

Nathanaili, V. (2016). Teacher’s Influence scale from their colleagues and principals: ıts relation with school performance in public schools of the Albanian educational system. The IAFOR Journal of Education, 4(1), 107-118.

Nias, J. (1998). Why Teachers need their colleagues: A Developmental Perspective. International Handbook of Educational Change, 23(42), 1257-1271.

Nye, B., Konstantopoulos, S., & Hedges, L. V. (2004). How large are teacher effects? Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(3), 237–257.

Özkan, M., & Arslantaş, İ. H. (2013). Etkili Öğretmen Özellikleri Üzerine Sıralama Yöntemiyle Bir Ölçekleme Çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,15(1), 311-330.

Raufelder, D., Nitsche, L., Breitmeyer, S., Kebler, S., Herrmann, E., & Regner, N. (2016). Students’ perception of “good” and “bad” teachers-Results of a qualitative thematic analysis with German adolescents. International Journal of Educational Research, 75, 31-44. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2015.11.004

Rushton, S, Morgan, J., & Richard, M. (2007). Teacher’s Myers-Briggs personality profiles: Identifying effective teacher personality traits. Teaching and Teacher Education, 23(4), 432–441.

Seidel, T., & Shavelson, R. J. (2007). Teaching effectiveness research in the past decade: The role of theory and research design in disentangling meta-analysis results. Educational Research, 77, 454–499.

Sosu, M. E., Mtika, P., & Colucci-Gray, L. (2010). Does initial teacher education make a difference? The impact of teacher preparation on student teachers’ attitudes towards educational inclusion. Journal of Education for Teaching, 36(4), 389–405.

Stronge, J. H., Ward, T. J., & Grant, L. W. (2011). What makes good teachers good? A cross case analysis of the connection between teacher effectiveness and student achievement. Journal of Teacher Education, 62(4), 339-355.

Stronge, J. H. (2013). Teacher performance evaluation program handbook. Fairfax County Public Schools.

Sünbül, A. M. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(4), 597-607.

Şahin C., & Şahin S. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, öz-yeterlik inançları ve öğrenciyi tanıma düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(2), 224-238.

Taşkaya, S. M. (2012). Nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özelliklerin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 283- 298.

Telli, S., Brok, P., & Çakıroğlu, J. (2008). Teachers’ andstudents’ perceptions of the ideal teacher. Education and Science, 33(149), 118-129.

Toraman, Ç. (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Etkili Öğretmen Özellikleri İle Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. (Docotoral Dissertation). Gazi Üniversitesi.

Wright, S. P., Horn, S. P., & Sanders, W. L. (1997). Teacher and classroom context effects on student achievement: Implications for teacher evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 11(1), 57-67.

Yin, R.K. (2003). "Designing case studies" in Case study research: design and methods, ed. R.K. Yin, 3rd edn, Sage, London, pp. 19-56.

Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları.

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

BORA, V. (2024). Effective Teaching Behaviors in Village School. Journal of Qualitative Research in Education, (37), 203–219. https://doi.org/10.14689/enad.37.1641