Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624

Ejer

Makale Gönderim ve Yönetim Sistemi Giriş

 

Makale yükleme aşamalarına yönelik kontrol listesini indirmek için tıklayınız   (Zorunlu)
ENAD makale şablonunu indirmek için tıklayınız    

 

 

Dergi Yönetim Sistemi'ndeki iş akışlarını aşağıdaki videolardan yardım alarak yürütebilirsiniz⇓

1. Registering and Logging In Kayıt ve Giriş
Editors, Reviewers, Authors Editörler, Hakemler, Yazarlar

 

2. Editorial Workflow Overview
Editör İş Akışı/Genel Bakış

 

3.The Author’s Workflow Yazar İş Akışı
Submitting an Article Makale Yükleme

 

4. Responding to a Submission
 Gönderime Cevap Verme

 

5. Editorial Workflow Editör İş Akışı
Assigning a Reviewer Hakem Atama

 

6. Reviewer's Steps
 Hakemlik Aşamaları

 

7. Responding to the Reviews
Değerlendirmeleri Cevaplama

Indexed By

 
#
Tamam