Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Öğretmen Adaylarının Uzaktan Staj Uygulamasında Eylem üzerine Yansıtmaları: EBA TV İngilizce Derslerine dair Eleştirel bir Bakış
Ümit Özkanal, İlknur Yüksel, Banu Çiçek Başaran Uysal
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.12m

Öz. Bu çalışmada pandemi süresince verilen uzaktan eğitim konusuna değinilmiştir: Öğretmen adaylarının, bu süreç boyunca EBA TV üzerinden verilen derslerde yaptıkları gözlemlere odaklanılmıştır. Bu bağlamda, öğretmen adaylarının ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde verilen dersler üzerine yansıtmaları incelenmiştir. Uzaktan eğitim sürecini tanımlamak, iyi ve sorunlu yönlerini ortaya çıkarmak ve iyileştirmeye yönelik önerileri ortaya çıkarmak için, eylem üzerine yansıtma yaklaşımı benimsenmiştir ve katılımcıların eleştirel yansıtmaları nitel durum çalışması yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar katılımcıların, EBA derslerindeki bazı uygulamaları takdir ettiğini öte yandan material ve etkinlik seçimlerini eleştirdiklerini göstermiştir. Ayrıca, uzaktan eğitimde etkileşim eksikliğinin özellikle yabancı dil öğrenmde ciddi bir dezavantaj olduğunu vurgulamışlardır. Uygulamayı geliştirmeye yönelik önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eylem üzerine yansıtma, nitel durum çalışması, öğretmen adayları, uzaktan eğitim

1360 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 4

Indexed By

 
#
Tamam