Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
İkinci Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerini Geliştirmede Pratik Stratejilerle Erken Okuryazarlığa Yardım Programı’nın (HELPS) Kullanılması Üzerine Bir Durum Çalışması
Muhammet Baştuğ, Burak Öncü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.4m

Öz. Bu araştırmanın amacı, okumada güçlük çeken iki öğrencinin akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesinde pratik stratejilerle erken okuryazarlığa yardım (HELPS) programının uygulama sürecini izelemektir. Araştırmaya 2. sınıf düzeyine göre akıcı okumada geri olan iki öğrenci katılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseninde yürütülen bu araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Veriler, sürece ilişkin program tabanlı ölçme sonuçlarından ve öğrencilerin sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilen görüşmeden elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcı öğrencilerin araştırma kapsamında uygulanan program sonucunda okuma becerilerinden kelime tanıma ve okuma hızında olumlu yönde artışların yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcı öğrencilerin Pratik Stratejilerle Erken Okuryazarlığa Yardım (HELPS) programı sürecinde okuma niteliğindeki değişimde, ders dışı okumayı sürdürmede ve derse katılımlarında olumlu artışların olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ilgili literatüre dayalı olarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akıcı okuma, erken okuryazarlığa ulaşma, helps, ilkokul, okuma güçlüğü

1487 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 4

Indexed By

 
#
Tamam