Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Dönmek veya Dönmemek, İşte Bütün Mesele Bu
M. Emir Rüzgar
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.2m

Öz. Bu araştırmada temel amacım, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Batı bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinde eğitimlerine devam eden yahut yakın zamanda mezun olmuş Türk öğrencilerin eğitimlerinin ardından Türkiye’ye dönme veya dönmeme kararlarını ve bu kararı verirken nasıl bir düşünce yapısına sahip olduklarını incelemektir. Bu amaca ulaşmak amacıyla nitel yöntem tercih edip 19 katılımcı ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirdim. Verilerin analizinde tematik içerik çözümlemesi yaklaşımını kullandım. Analiz sonucunda dönme kararı veren katılımcıların kararlarının altında yatan esas nedenin, Türkiye’ye bilgi ve teknoloji aktarımı olduğunu belirledim. Dönmeme kararı veren katılımcıların ise daha iyi bir ekonomik güce sahip olmak, daha rahat bir siyasal atmosferde yaşamak ve daha profesyonel bir çalışma ortamında kariyer yapmak nedenlerinden etkilendiğini saptadım. Katılımcılar beyin göçünü engellemek amacıyla Türkiye’de ekonomik olanakların gelişmesinin ve siyasal durumun iyileştirilerek demokrasinin ilerletilmesinin gerekli olduğunu vurgulamıştır. Araştırma sonucunda beyin göçü ile baş edebilmek için Türk yükseköğretim sisteminin demokratik bir gelişimi ekonomik bir gelişimle birleştirmesi gerektiğini önerdim.

Anahtar Kelimeler: Beyin göçü, uluslararası Türk öğrenciler, Türk yükseköğretim sistemi, Amerikan yükseköğretim sistemi.

1657 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 4

Indexed By

 
#
Tamam