Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Açık ve Uzaktan Öğrenme Anlatılarının Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında İncelenmesi
Şeyda Kır, Aras Bozkurt
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.10m

Öz. Bilginin gelişimin, değişimin temel unsuru olduğu günümüzde bilgi ekolojisinde hayatta kalabilmek ve yaşanan değişime uyum sağlayabilmek için yaşam boyu öğrenme önemli bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu araştırmanın genel amacı, açık ve uzaktan öğrenme ortamındaki deneyimlerinin öğrenenlerin yaşam boyu öğrenme sürecine nasıl katkı sağladığının incelenmesidir. Bu amaç kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden biri olan anlatı araştırması tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında öğrenenlerin açık ve uzaktan öğrenme ortamı olan Açıköğretim Sistemi içindeki deneyimleri ve öğrenme süreçlerine ilişkin anlattıkları hikayeler tercih edilmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu Açıköğretim Sistemi öğrenenleri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrenenlerden elde edilen 2700 hikayeden yaşam boyu öğrenme teması altında 31 tanesi seçilmiş ve bu hikayeler yaşam boyu öğrenme bağlamında analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrenenlerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine etki eden hususlar; motivasyon, kişisel gelişim, mesleki gelişim, sosyalleşme ve öz-yönetim olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, açık ve uzaktan öğrenme, uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme, yetişkin öğrenenler.

1471 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 4

Indexed By

 
#
Tamam