Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Cilt 8 / Sayı 4
Cilt 8 / Sayı 4
Arduino Platformu Kullanılarak Müzik Eğitiminde Materyal TasarımıDuygu Sökezoğlu Atılgan, Ümit Gürman
1142 Görüldü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.14m
BİT'lerin Eğitimde Karma Yöntem Araştırmalarında Kullanımının Yöntemsel Açıdan DeğerlendirilmesiMehmet Fırat, Hakan Altınpulluk, Hakan Kılınç
1267 Görüldü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.13m
Öğretmen Adaylarının Uzaktan Staj Uygulamasında Eylem üzerine Yansıtmaları: EBA TV İngilizce Derslerine dair Eleştirel bir BakışÜmit Özkanal, İlknur Yüksel, Banu Çiçek Başaran Uysal
1124 Görüldü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.12m
Eğitim Yönetimi Alanında Doktora Öğrencisi Olmak: Lisansüstü Öğrencilerin Bakış Açısından Fenomenolojik Bir İncelemeGökhan Arastaman, Oya Uslu, Selçuk Yusuf Arslan, Pınar Necmiye Gülsoy Kerimoğlu
1341 Görüldü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.11m
Açık ve Uzaktan Öğrenme Anlatılarının Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında İncelenmesiŞeyda Kır, Aras Bozkurt
1225 Görüldü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.10m
Matematik Tartışmalarını Yürütürken Öğrenci Çözüm Yöntemlerini Seçme ve Sıralama: Kesirlerle Çıkarma İşlemiReyhan Tekin Sitrava
1102 Görüldü
10.14689/issn.2148- 2624.8c.4s.9m
Fen Okuryazarlığı Kursuna Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bağlam Temelli Soru Yazma Becerilerinin İncelenmesiSalih Çepni, Ümmühan Ormancı, Bestami Bugra Ülger
1273 Görüldü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.8m
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin İşitme Kayıplı Bireylere Verilen Destek Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Fenomenolojik AraştırmaUfuk Atmaca, Yıldız Uzuner
1194 Görüldü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.7m
İlkokul Öğrencileri Sınıf Öğretmeni Değişimini Nasıl Algılıyor?Mustafa Erol, Mustafa Başaran
1346 Görüldü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.6m
Lisans Öğrencilerinin Bakış Açısından Akademik Danışmanlık Uygulaması: Bir Odak Grup ÇalışmasıCem Ali Gizir, Sıdıka Gizir
1185 Görüldü
10.14689/issn.2148- 2624.8s.4c.5m
İkinci Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerini Geliştirmede Pratik Stratejilerle Erken Okuryazarlığa Yardım Programı’nın (HELPS) Kullanılması Üzerine Bir Durum ÇalışmasıMuhammet Baştuğ, Burak Öncü
1237 Görüldü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.4m
“Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması” Dersinde Grup Süpervizyonu Sürecinin İncelenmesiMelike Koçyiğit
1190 Görüldü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.3m
Dönmek veya Dönmemek, İşte Bütün Mesele BuM. Emir Rüzgar
1336 Görüldü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.2m
Üniversite Mezunlarının 21. Yüzyıl Yeterlik ve Becerilerinin Sektör Temsilcileri ve Akademisyenler Açısından İncelenmesiErdinç Duru, Asuman Duatepe Paksu, Murat Balkis, Sibel Duru, Mehmet Emin Bakay
1281 Görüldü
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.1m

Indexed By

 
#
Tamam