Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Muhammet Recep OKUR
Merkezi Yerleştirme Uygulamasının Açıköğretim Sistemine Etkisinin İncelenmesi
10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.16m

Öz. Açıköğretim sistemi öğrenci sayılarının, merkezi yerleştirme sınavına göre sayısal değişimini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada, 2015-2018 yılları arasında yükseköğretim sistemine kayıtlı Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin sayısal değişimi merkezi yerleştirme sınavı bağlamında incelenmiştir. Yükseköğretime geçişte uygulanan merkezi sınav uygulamalarındaki değişimlerin, açıköğretim fakültelerinin kontenjan ve yerleşim oranlarını nasıl etkilediğinin de incelendiği çalışmada, ilgili yıllarda yükseköğretimdeki öğrenci sayıları, açıköğretim öğrenci sayıları, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren programlarına yerleşen öğrenci sayıları, kontenjanlar ve boş kalan kontenjanlardaki değişim araştırılmıştır. Açıköğretim yoluyla eğitim-öğretim yapan fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Araştırmada üç üniversitedeki 2015-2018 yılları arasında açıköğretim öğrenci sayılarının dağılımı ve Türkiye yükseköğretim sistemi içerisindeki oranları ele alınmıştır. Yıllara göre kontenjanlar ve yerleşme oranları istatistiksel olarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarının açıköğretim fakültelerinde yeni programlar açılması, program kontenjanları ve yasal düzenlemeler konusunda karar vericilere yol göstereceği düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Açık ve uzaktan öğrenme, merkezi yerleştirme, durum çalışması, açıköğretim, yükseköğretim

1967 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam