Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Şakir Çınkır
İngiltere’de Mevcut Okul Müdürleri ve Müdür Adaylarına Verilen Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.11m

Öz. Bu çalışma, Türkiye'deki okul müdürlerinin yetiştirilmesinde temel alınabilecek İngiltere okul müdürü yetiştirme programlarına ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu görüşlerden yola çıkılarak okul müdürü yetiştirme programları ihtiyaç analizi, örgütsel düzenlemeler, eğitim faaliyetlerinin etkililiği, programların içeriği, Okul Müdürlerinin Liderlik ve Yönetim Programı [HEADLAMP] ve Okul Müdürlüğü için Ulusal Mesleki Yeterlik [NPQH] programının etkisi ve faydaları temelinde değerlendirilmiştir. Bu programların yayınlanmış değerlendirmelerinin olmaması nedeniyle, bu araştırma bilgi oluşturma ve gelişimsel inceleme şeklinde tasarlanmıştır ve katılımcıların bu programların süreçleri ve etkileri hakkındaki görüşleri üzerinden yürütülmüştür. Katılımcıların genel eğilimlerinden, okul müdürü yetiştirme eğitiminin niteliği konusunda olumlu görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir; ancak a) özellikle müdür yardımcıları, mevcut görevlerini yerine getirmeye devam ederken, müdürlük eğitimine katılmak için ciddi desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirmiştir; b) katılımcılar, bu eğitimin gerçek okul bağlamlarında yürütülmesi gerektiğinin önemini vurgulamıştır; c) ayrıca katılımcılar bölgelerde uygulama niteliğinin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizmiştir. Bu kapsamda bu programlarla ilgili yapılan çalışmalar ve Öğretmen Yetiştirme Kuruluşu [TTA] tarafından bu eğitime ilişkin yapılan son değişiklikler bağlamında, mevcut araştırmanın güçlü ve zayıf yönleri üzerine eleştirel bir değerlendirme yapılarak, İngiltere ve Türkiye bağlamları için olası çıkarımlar tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Mesleki gelişim, okul müdürü, program değerlendirme.

2262 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam