Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Bilge Nuran Aydoğdu, Müge Yüksel
Ergenlik Dönemindeki İşitme Engellilerin Psikolojik Problem ve İhtiyaç Alanları: Fenomenolojik Bir Araştırma
10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.7m

Öz. Bu araştırmada, ergenlik döneminde olan işitme engelli bireylerin psikolojik problem ve ihtiyaç alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel yöntemlerden olan yorumlayıcı fenomenolojik desene göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul’da bulunan özel eğitim meslek lisesindeki kendilerini sağır olarak tanımlayan 17 katılımcıdan oluşmaktadır. Veri analizi sürecinde “MaxQDA-12” bilgisayar programı kullanılmıştır. Analiz sürecinde kodlama işlemi tamamlandıktan sonra oluşan kodlar temalara dönüştürülmüştür. Temalar arasındaki bağlantılar ve ilişkiler göz önünde bulundurularak ana temalar elde edilmiştir. Yapılan bu analiz aşaması sonucunda bireysel yaşam, sağır kültürü, aile yaşamı, sosyal yaşam ve eğitim yaşamı olarak beş temel ana tema oluşmuştur. Bu çalışmada işitme güçlüğü olan bireylerin farklı yaşam alanlarındaki psikolojik problem ve ihtiyaçlarına dair bulgular elde edilmiştir. Buna göre katılımcıların sahip olduğu psikolojik problem ve ihtiyaç alanlarının temelinde işitmeme durumunun değil iletişim engellerinin yer aldığı saptanmıştır. Yaşanan bu iletişim sorunlarının katılımcıların yaşam alanlarını kısıtladığı ve ruhsal sağlıkları için tehdit oluşturduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşitme engelli, işitme engelli ergenler, psikolojik problemler.

2397 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam