Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hofstede’nin Kültür Sınıflaması Bağlamında Okul Kültürünün Özdeyişler Üzerinden İncelenmesi
Yilmaz TONBUL, Ozden OLMEZ CEYLAN
10.14689/enad.26.5

Öz: Bir toplumun temel değerlerinin oluşmasında ve gelişmişliğinin temelinde kültür önemli bir rol oynamaktadır. Okulların kültürlenme aracı olduğu düşünüldüğünde okul kültürünün anlaşılması ve geliştirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmada okul koridorlarında yer alan özdeyişlerin Hofstede’nin kültür sınıflandırmasındaki yerinin belirlenmesi ve okullarda kullanılması için özdeyiş öneri paketinin hazırlanması amaçlanmıştır. Araştırmada 80 okuldan elde edilen 87 özdeyiş önce betimsel analiz ile Hofstede’nin sınıflandırmasına göre gruplandırılmış, ardından içerik analizi yapılarak bu özdeyişlerin yoğunlaştığı temalara ulaşılmıştır. Özdeyişlerle en çok uzun dönemli uyum üzerine, en az geniş güç aralığı ve belirsizlikten kaçınma boyutlarına vurgu yapıldığı görülmektedir. Özdeyişler tematik olarak incelendiğinde “eğitim, öğretmenler, okuma alışkanlığı, çalışkan olmak, vatan sevgisi, bilim” temalarına vurgu yapıldığı görülmektedir. Bunlara sevgi, barış, yardımseverlik, iş birliği vb. temalar eklenebilir. Ayrıca özdeyişler tüm dünyada ve yerelde lider olan sanatçı, bilim insanı, düşünür, yazarlar arasından seçilerek çeşitlendirilebilir. Benzer araştırmalar faklı şehirlerde de yapılarak karşılaştırma yapılabilir. Ek olarak, okullarda yönetici ile öğretmenlerin görüşlerinin alındığı bir çalışma yapılması öneriler arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hofstede kültür sınıflaması, okul kültürü, özdeyiş

380 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam