Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Öğretmenlerin Gürültü Hassasiyeti ve Okulda Gürültü Kirliliğini Önleme Çabaları
Nermin BULUNUZ, Berna COSKUN ONAN, Mizrap BULUNUZ
10.14689/enad.26.8

Öz: Okulda gürültü olgusu, okul iklimini olumsuz etkileyen unsurların başında gelmektedir. Araştırmada, okulda gürültü olgusunu en yoğun bir şekilde deneyimleyen sınıf öğretmenlerinin gürültü hassasiyetleri ve gürültü ile başa çıkma çabaları, temel nitel araştırma yöntemi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma grubuna seçilen öğretmenlerle, yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler tematik analiz ile çözümlenmiştir. Bulgular, okuldaki yüksek gürültünün öğretmenlerde aşırı hassasiyete, migren ve uzun süreli şiddetli baş ağrısına, iletişim kurma güçlüğüne, kulak çınlamasına, derse odaklanma güçlüğüne, aile içi iletişim ve etkileşimin olumsuz etkilenmesine, aşırı yorgunuk ve dikkat dağınıklığına, tahammül sınırının düşmesine, kendilerini yorgun ve sinirli hisetmelerine yol açtığını göstermektedir. Bunun sonucunda öğretmenlerin okulda gürültüden uzaklaşmak için sessiz ortam arayışı içine girdikleri, gürültüyü kanıksadıkları ve meslekten soğuyarak erken emekliye ayrılmayı düşündükleri anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin gürültüyle başa çıkmak için gürültüye neden olan öğrenci davranışlarını sözlü uyarma, kulaklarını tıkaçla tıkama, kapı pencereleri kapatma, bina içindeki gürültüden uzaklaşmak için okul bahçesine çıkma gibi eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır. Öğretmenler çözüm olarak, okulun akustiğinin iyileştirilmesini, zil sesi yerine ışıklı görsel uyaran kullanılmasını, ebeveynlerin gürültü hakkında bilinçlendirilmesini ve okul bahçesinin öğrencilerin gürültüye yol açmayacak şekilde enerjileri atabilecekleri biçimde düzenlenmesini önermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Okulda gürültü, öğretmenler, gürültü hassasiyeti, gürültünün fizyolojik ve psikolojik etkileri

394 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam