Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
A Qualitative Investigation into Student Empowerment in Higher Education: Perceptions of Students, Faculty Members and AdministratorsMeltem SEREF, Fatma MIZIKACI
300 Görüldü
10.14689/enad.30.1
The Antecedents and Outcomes of Job Stress Experienced by School Administrators and Strategies for Coping with StressSerkan YUKSEL, Mustafa OZGENEL
290 Görüldü
10.14689/enad.30.2
Dezavantajlı İlkokulda Görev Yapmakta Olan Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden Acil Uzaktan Öğretim (AUÖ) UygulamalarıÖzgül MUTLUER, Bünyamin BAVLI
329 Görüldü
10.14689/enad.30.3
Yüksek Öğretimde Acil Eşzamanlı Çevrimiçi Öğretime İlişkin Öğrenci DeneyimleriYasemin ACAR-ÇİFTÇİ
320 Görüldü
10.14689/enad.30.4
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Özel Eğitime Ara Vermeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesiDuygu ARICI DOĞAN, Ertan GÖRGÜ
296 Görüldü
10.14689/enad.30.5
Liselere Geçiş Sisteminin Ortaokul Öğrencilerinin Okul Başarısına Yansıma Durumuna İlişkin Öğretmen GörüşleriBurak AYDIN, Hikmet YAZICI
317 Görüldü
10.14689/enad.30.6
Özengen Müzik Eğitimi Veren Kurumlardaki Piyano Eğitimi Sürecine İlişkin Piyano Eğitimcilerinin GörüşleriEzgi KARAN, Hamit YOKUŞ
294 Görüldü
10.14689/enad.30.7
Salgın Döneminde Yaşanan Matematik Öğrenme Kayıplarına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin DüşünceleriAysel FERAH-ÖZCAN, Elife Nur SAYDAM
304 Görüldü
10.14689/enad.30.8
E-Öğrenme Epistemik Merakı Tetikler mi?Seda SARAÇ, Enisa MEDE, Ergün AKGÜN
281 Görüldü
10.14689/enad.30.9
Kuram ve Uygulama Arasındaki İlişki: Öğretmen Adaylarının İnançları Temelinde Bir İncelemeEmel BAYRAK ÖZMUTLU
323 Görüldü
10.14689/enad.30.10

Indexed By