Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
BİLSEM Öğrencilerinin Sokratik Sorgulama Seminerlerine İlişkin GörüşleriAsiye BAHTİYAR, Bilge CAN
122 Görüldü
10.14689/enad.28.1
Gerçekçi Matematik Eğitiminin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma ve Çözme Becerileri ile Akademik Başarılarına EtkisiKübra AYTEKİN-USKUN, Osman ÇİL, Okan KUZU
112 Görüldü
10.14689/enad.28.2
Ortaokul Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği FarkındalığıAslı YEŞİL, F. Ayşe BALCI KARABOĞA
119 Görüldü
10.14689/enad.28.3
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitapları: Türkiye ve Rusya KarşılaştırmasıNur ÜTKÜR GÜLLÜHAN, Elvira GUSEINOVA
106 Görüldü
10.14689/enad.28.4
Covid-19 Pandemi Döneminde Eğitim Programlarının Uzaktan Eğitimde EBA Platformu Yoluyla Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik Öğretmen GörüşleriDuygu GÜR ERDOĞAN, Çiğdem AYANOĞLU
102 Görüldü
10.14689/enad.28.5
Etnografik Bir Perspektiften Köy İlkokulunda Öğrenci Olmakİsa GÜNGÖR, Beyhan Nazlı KOÇBEKER EİD
105 Görüldü
10.14689/enad.28.6
Improving Special Education and Inclusion Course in Primary Mathematics Teacher Education ProgramCanan SOLA OZGUC
91 Görüldü
10.14689/enad.28.7
Öğretmen Adaylarının Sınıf Dışı Sosyal Bilgiler DeneyimleriFisun BOZKURT
93 Görüldü
10.14689/enad.28.8
Müziğin Görsel Sanatlar Eğitimindeki Dönüştürücü Rolü: A/r/tografik Soruşturmayla Kültürlerarası ve Disiplinlerarası Olasılıkları Yeniden KeşfetmekAyşe GÜLER
100 Görüldü
10.14689/enad.28.9
Eğitim Sendikalarının Tüzüklerinde Belirtilen Amaç ve Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir AraştırmaEngin DİLBAZ, Turan Akman ERKILIÇ
87 Görüldü
10.14689/enad.10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitiminde Roman Kullanımı: Gerçeklik Terapisi Açısından “Oblomov” Romanının İncelenmesiHazel DURU
96 Görüldü
10.14689/enad.28.11
Covid-19 ve Çevrimiçi Müzik Eğitimi: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri Üzerine Nitel Bir ÇalışmaHüseyin YILMAZ, Gül SAKARYA, Şerif GAYRETLİ, Onur ZAHAL
114 Görüldü
10.14689/enad.28.12
Görme Yetersizliği Olan Yetişkinlerin Yönelim ve Bağımsız Hareket Sorunları ve Çözüm ÖnerileriBanu ALTUNAY, Gülistan YALÇIN, Menekşe UYSAL SARAÇ
101 Görüldü
10.14689/enad.28.13
Örgütsel Dışlanmanın Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Fenomenolojik Bir İncelemeHasan TUTAR, Nuran OZTURK BASPINAR, Sevilay GULER
95 Görüldü
10.14689/enad.28.14
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlilerinin Örgüt Kültürüne İlişkin GörüşleriDevrim AKMAN, Didem KOŞAR
130 Görüldü
10.14689/enad.28.15

Indexed By