Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These


Abstract views: 186 / PDF downloads: 325

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.37.1801

Keywords:

Behavioral problems, Syrian children, qualitative research, strategies, early childhood education

Abstract

The present study aims to determine the behavioral problems, which preschool and elementary school teachers observed among Syrian children, and the strategies they used to address those problems. Sixteen teachers were involved in this study designed with a phenomenology pattern, one of the qualitative research methods. Participants were determined using the criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods. Study data were collected using the semi-structured interview form developed by the researchers. The data were collected during face-to-face interviews and analyzed using content analysis. The results showed that teachers observed different behavioral problems among Syrian children but most of them put emphasis on the tendency toward violence and social isolation. Teachers stated that they have used various prevention and intervention strategies against these behavioral problems, but they generally utilized social adaptation programs and positive communication with children. Moreover, specifying various suggestions for preventing the behavioral problems among Syrian children, they emphasized the necessity of language education, family education, and adaptation programs.

References

Aydın, S. (2019). Geçici koruma altındaki 4-5 yaş grubu suriyeli çocukların sosyal becerileri ile problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.

Baysal, Z. N., & Çimşir, S. (2020). Türkiye’ye göç ile gelen ilkokul öğrencilerinin okulda arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 71–87.

Biçer, N., & Özaltun, H. (2020). Mülteci ortaokul öğrencilerinin Türkçe dil becerilerine ve okula uyum süreçlerine ilişkin suriyeli ve türk öğrencilerin görüşleri. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 348–364. https://doi.org/10.33692/avrasyad.668251 DOI: https://doi.org/10.33692/avrasyad.668251

Boylu, E., & Işık, P. (2019). Suriyeli mülteci çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin yaşadıkları durumlara ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 895–936. https://doi.org/10.17152/gefad.421069 DOI: https://doi.org/10.17152/gefad.421069

Campbell, S. B. (1995). Behavior problems in preschool children: a review of recent research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36(1), 113–149. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1995.tb01657.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1995.tb01657.x

Canan-Sokullu, E. (2019). Savaş türleri. Güvenlik yazıları Serisi. No:22. UİK. https://trguvenlikportali.com/wpcontent/uploads/2019/11/SavasTurleri_EbruCananSokullu_v.1.pdf. DOİ: 10.13140/RG.2.2.31310.41283

Çetin, İ. (2016). Türkiye’de Suriyeli sığınmacıların sosyal ve kültürel entegrasyonu. Sosyoloji Dergisi, 34, 197–222.

Delen, A. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu ilkokullarda istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.

Derince, D. (2019). Suriyeli mülteci çocuklar özelinde: savaş mağduru çocuklar ve çocuk sağlığı sorunları. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 57–70.

Ekiz, D. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Erdem, M. D., Yılmaz, A., & Kaya, İ. (2017). Örgün eğitim kapsamındaki suriyeli çocukların eğitimleri ve okul yaşantıları hakkında öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(3), 463–476. DOI: https://doi.org/10.18298/ijlet.2071

Erden, G., & Gürdil, G. (2009). Savaş yaşantılarının ardından çocuk ve ergenlerde gözlenen travma tepkileri ve psiko-sosyal yardım önerileri. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 1–13.

Eren, Z. (2019). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre göçmen çocukların eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 213–234. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805 DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805

Ergen, H., & Şahin, E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(44), 377–405.

Eroğlu, M. (2020). Etnik kimlik, savaş ve göç olgularının çocuklar ve ergenler üzerindeki psikolojik etkileri. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 4(1), 94–105. https://doi.org/10.38015/sbyy.721964 DOI: https://doi.org/10.38015/sbyy.721964

Galloway, F. J., & Jenkins R. J. (2009). The adjustment problems faced by international students in the united states: a comparison of international students and administrative perceptions at two private, religiously affiliated universities. NASPA Journal, 46(4), 661-673. https://doi.org/10.2202/1949-6605.5038 DOI: https://doi.org/10.2202/1949-6605.5038

GİB. (2020). Geçici koruma istatistikleri. Retrieved September 28, 2020, from https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638

Güder, S. Y., Alabay, E., & Güner, E. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları davranış problemleri ve kullandıkları stratejiler. Elementary Education Online, 17(1), 414–430. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.413792 DOI: https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.413792

Güllüce, E. S. (2019). Okul öncesi eğitime devam eden bölge çocukları ve suriyeli mülteci çocukların sosyal becerilerinin ve problem davranışlarının psikometrik özelliklerine göre incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği). [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

HBÖGM. (2020). 2019 Yılı izleme ve değerlendirme raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. http://hbogm.meb.gov.tr/dosyalar/izlemedegerlendirmerapor/2019/mobile/index.html#p=2

HBÖGM. (2021). 2020 İzleme ve değerlendirme raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_08/05112450_2020-RAPOR-2020_rp_duzeltme-2.8.2021-yayYnlanan.pdf

Kara, Ö. T., Tiğit, A., & Ağırman, F. (2020). “Batman il merkezinde çalışan Türkçe öğreticilerinin karşılaştıkları sorunlar. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 5(2), 577–599. https://doi.org/10.32321/cutad.785028 DOI: https://doi.org/10.32321/cutad.785028

Kiremit, R. F., Akpınar, Ü., & Tüfekci Akcan, A. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 1–10. https://doi.org/10.24106/kefdergi.428598 DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.428598

Koçoğlu, A., & Yanpar Yelken, T. (2018). Suriyeli öğrencilere Türkçe dil becerileri kazandırma sürecinde ilkokul Türkçe dersi öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 6(2), 131-160. DOI:10.14689/issn.2148 - 2624.1.6c2s7m DOI: https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.6c2s7m

Kuzu Jafari, K., Tonğa, N., & Kışla, H. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları. Academy Journal of Educational Sciences, 2(2), 134–146. https://doi.org/10.31805/acjes.479232 DOI: https://doi.org/10.31805/acjes.479232

Liu J. (2004). Childhood externalizing behavior: theory and implications. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 17(3), 93–103. https://doi.org/10.1111/j.1744-6171.2004.tb00003.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1744-6171.2004.tb00003.x

Masten, AS., Narayan, JA. (2012). Child development in the context of disaster, war, and terrorism: pathways of risk and resilience, Annual Review of Psychology, 63 (2): 227–257. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100356

Mercan Uzun, E., & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72–83. http://ijeces.hku.edu.tr/en/pub/issue/22947/175325

Merrell, K. W. (2008). Helping students overcome depression and anxiety: A practical guide. New York: Guilford Press.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation (3rd Ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass

Nur Emin, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel egitim politikaları. İstanbul: SETA. http://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi-pdf.pdf

Özdemir, S. (2017). Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri, sağlık ve umut. Türkiye Klinikleri Journal of Nursing, 9(4), 322–328. https://doi.org/10.5336/nurses.2017-54929 DOI: https://doi.org/10.5336/nurses.2017-54929

Özen, H., & Cerit, C. (2018). Savaş nedeniyle türkiye’ye göç ederek insani yardım kuruluşunda çalışan suriyeli mültecilerde travma sonrası stres bozukluğu ve ilişkili etmenler. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(3), 70–69. https://doi.org/10.30934/kusbed.431796 DOI: https://doi.org/10.30934/kusbed.431796

Özoruç, N., & Dikici Sığırtmaç, A. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin mülteci çocuklarin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Milli Eğitim, 51(233), 237–258. https://doi.org/10.37669/milliegitim.779155 DOI: https://doi.org/10.37669/milliegitim.779155

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & Evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Saban, A., & Ersoy, A. (2019). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Şahin, H. (2020). Göç olgusu, mülteci çocukların eğitimi ve suriyeli mülteci çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu süreci. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 9(1), 377–394. DOI: https://doi.org/10.7884/teke.4745

Sallayıcı, Z., &Yöndem, Z. (2020). Çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi ile davranış problemleri arasındaki ilişki. Bağımlılık Dergisi, 21(1), 13–23.

Sarıtaş, E., Şahin, Ü., & Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 208–229.

Sirin, S. R., & Rogers-Sirin, L. (2015). The educational and mental health needs of Syrian refugee children. Migration Policy Institute. https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/FCD-Sirin-Rogers-FINAL.pdf

Taskın, P., &Erdemli, O. (2018). Education for Syrian refugees: problems faced by teachers in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 18(75), 155–178. Https://doi.org/10.14689/ejer.2018.75.9

Taştan, Ç., & Çelik, Z. (2017). Türkiye’de Suriyeli çocukların eğitimi: Güçlükler ve öneriler Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi. https://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/Suriye_Rapor_TURKCE_pdf.pdf

Tiryaki, E. N., & Oğraş, İ. (2020). Türkçe dersinin Suriyeli öğrencilere öğretim sürecine ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(4), 1581–1601. DOI: https://doi.org/10.7884/teke.5171

Tutar, H., & Erdem, A. T. (2020). Örnekleriyle bilimsel araştırma yöntemleri ve spss uygulamaları. Ankara: Seçkin Yayınları.

Ünal, R., & Aladağ, S. (2020). Kapsayıcı eğitim uygulamaları bağlamında sorunlar ve çözüm önerilerinin incelenmesi. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 2(1), 23–42.

UNHCR. (2021). Global Trends: Forced Displacement in 2020. Copenhagen: United Nations High Commissioner for Refugees. https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar.

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

ÖZASLAN, H., ÇALIŞIR, M., & OK, B. (2024). Behavioral Problems Observed by Preschool and Elementary School Teachers among Syrian Children and Strategies Teachers Employed for These . Journal of Qualitative Research in Education, (37), 121–138. https://doi.org/10.14689/enad.37.1801