Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624

Araştırma ve Yayın Etiği Politikası

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (ENAD), Yükseköğretim Kurulu (Türkiye) tarafından yayınlanan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği yönergesini benimsemektedir. Daha fazla bilgi için https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx sayfasını ziyaret ediniz. 

 ENAD yazarları aşağıdakileri doğrulamalıdır.

 • Gönderilen yazılar yazar(lar)ın orijinal eseri olmalıdır.
 • Yalnızca yayınlanmamış yazılar gönderilmelidir ve bu durum başvur mektubunda (cover letter) belirtilecektir.
 • Makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermek etik değildir.
 • Gönderim sırasında, olası herhangi bir Çıkar Çatışması varsa her yazar için açıkça belirtilmelidir.
 • Makalenin geliştirilmesinde kullanılan veri/destek kaynakları varsa bunlara atıfta bulunun. Bu şunları içerebilir: Araştırmaya büyük ölçüde yardımcı olan görüş ve uzmanlık sağlayan Vakıf, Hibe veren, Bağışçı, destekleyici kurum.
 • Yazarlar makalelerinin yayınlanmasından sonra hatalar ve yanlışlıklar tespit ederse, derhal dergi editörlerine iletilmelidir.
 • Tüm yazarlar makalelerinin içeriğinden sorumludur.
 • Önceki yayınlardan şekiller ve/veya şemalar çoğaltılırken, ilgili yayıncılardan kullanma izini almak yazarın sorumluluğundadır.

ENAD'ın HAKEMLERİ aşağıdakileri onaylamalıdır:

 • Tüm yazıların cinsiyet, ırk, etnik köken, din, vatandaşlık veya yazar(lar)ın siyasi değerlerine bakılmaksızın makalenin entelektüel içeriğine dayalı olarak adil bir şekilde değerlendirme yapacakları.
 • İncelemelerinde tarafsız ve yapıcı olacakları, düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan ve karalayıcı veya aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmaktan kaçınacakları.
 • Uygun bir değerlendirme yapmak için gerekli konu uzmanlığına sahip oldukları ve zamanında değerlendirebilecekleri makaleleri gözden geçirecekleri.
 • İnceleme sürecinde gözlemlenen herhangi bir çıkar çatışmasının Editöre bildirilmesi gerektiği,
 • Yazıya ait tüm bilgilerin gizli tutulması
 • Akran değerlendirmesi sürecinde elde edilen bilgileri kendilerinin veya başka bir kişi veya kuruluşun yararına veya başkalarını dezavantajlı hale getirmek veya itibarını zedelemek için kullanmayacaklarını,
 • Bir makalenin yayınlanmasının reddedilmesine neden olabilecek herhangi bir bilginin Editöre iletilmesi gerektiğini KABUL EDERLER.

ENAD editörleri aşağıdakileri onaylamalıdır:

 • Tüm yazıların, yazarların cinsiyet, ırk, etnik köken, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakılmaksızın makalenin entelektüel içeriğine dayalı olarak adil bir şekilde değerlendirilmelidir.
 • Yazılara ait bilgiler gizli tutulmalıdır.
 • Yazılarla ilgili gözlemlenen herhangi bir çıkar çatışması ifşa edilmelidir.
 • Yayın Kurulu, gönderilen yazılar için hakemin makaleyi değerlendirmesine, dergi yayın kurulunun politikalarına ve intihal, iftira ve telif hakkı ihlaline karşı yasal kısıtlamalara dayanarak yayın kararlarının alınmasından sorumludur.

İntihal Politikası

 • İnceleme süreci tamamlanarak ENAD'a olası yayın olarak kabul edilen tüm makaleler;Yazarlardan, intihal/benzerlik oranlarını belirleyen bir intihal yazılım programı (örn. iThenticate / Turnitin / Academic Paradigms, LLC-Check For Plagiarism / Grammarly-Plagiarism Checker) kullanarak PDF formatında bir benzerlik raporu göndermeleri istenecektir.Tablolar, şekiller (kaynakça hariç) dahil olmak üzere tam metin için İntihal-Benzerlik raporunu PDF formatında gönderin. Makaleler, yazaralr tarafından benzerlik raporu gönderdikten sonra yayınlanacaktır.
 • Tüm yazarlar makalelerini yukarıda belirtilen intihal kontrol programlarından birini kullanarak kontrol etmeli ve bize PDF formatında göndermelidir.

Genel benzerlik oranı:

 • Benzerlik Indeksi - İntihal Oranı %5 - %10: Belge intihal veya düşük riskli benzerlik içeriyor.KABUL EDİLEBİLİR
 • Benzerlik İndeksi - İntihal Oranı %11 - %25: Belge orta düzeyde intihal veya benzerlik içeriyor.KABUL EDİLEBİLİR.Lütfen makalenizi gözden geçirin.
 • Benzerlik İndeksi - İntihal Oranı %25+: Belge, yüksek düzeyde intihal veya benzerlik içeriyor.REDDET: ENAD Yayın Kurulu makalenizi REDDEDECEKTİR.

Değerlendirme Politikası

 • Ön inceleme sonucunda uygun bulunan yazılar, kör hakemlik yöntemiyle bilimsel değerlendirmeye alınmak üzere hakemlere gönderilir. Editörler, Yayın Kurulu ve/veya Yardımcı Editörler, makalelerin hakem raporlarına göre yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda, gerekli görülen çalışmalar yeniden gözden geçirilmek veya düzeltme önerisi yapılmak üzere yazarlarına geri gönderilir. Bu dergide yer alan yazarlara ilişkin ayrıntılı kişisel bilgiler (yazışma yazarı, ORCID, üyelik, e-posta vb.) veya herhangi bir yazım hatası gibi bu dergide yer alan herhangi bir gereksinimin olmaması veya eksik olması durumunda R-inceleme süreci başlatılamaz, başvuru formu vb.
 • Hakemlik sürecinde yazarlar sadece baş editör ve yardımcı editörler ile e-posta yoluyla iletişim kurabilirler. Dergide yer alan yazıların değerlendirilmesinde çift-kör hakemlik sistemi kesinlikle uygulanmaktadır.
 • Baş editör, bölüm editörleri, hakemler ve yazarlar yazışmalarında uygun ve kibar bir dil kullanmalıdır. Aşağılayıcı, aşağılayıcı veya tehdit edici bir dil kullanmazlar.
 • Yazar(lar) kabul edilen ve kesinleşen yazılar üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 • Yayınlanan makalenin içeriğinden yazar(lar) sorumludur (referans ve alıntıların doğruluğu, argümanlar ve telif hakkıyla korunan tablolar, resimler ve diğer görseller)

Açık Erişim Politikası

 • Eğitimde Niteliksel Araştırmalar Dergisi (ENAD), tamamen açık erişimli bir dergidir; bu, bu dergide yayınlanan tüm yazıların özetlerine ve tam metinlerine, yayınlandıktan hemen sonra, herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve abonelik gerektirmeden herkes tarafından ücretsiz olarak erişilebilir olduğu anlamına gelir.
 • ENAD'da yayınlanan yazılar CC BY lisansı ile dağıtılmaktadır.Kullanıcılar, orijinal tasarımlar için alıntı yapıldıkları sürece ticari olarak bile el yazmalarımızı dağıtabilir, remix, ince ayar yapabilir ve geliştirebilir.

Etik Kurul Onayı 

 • TR INDEX Değerlendirme Kriterleri kapsamında 2020 yılı için yapılan değişikliklere ilişkin bilimsel çalışmalar için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. 21 Şubat 2020 tarihinden itibaren yüklenen tüm bilimsel çalışmaların Etik Kurul Onay/İzin Belgesinin yüklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda 21 Şubat 2020 tarihinden sonra yüklenen izin bilgilerine (kurul adı, tarih ve numarası) yöntem bölümünde ve bilimsel çalışmanın ilk/son sayfasında yer verilmelidir.
 • ULAKBİM TR indeks kurallarına göre bilimsel çalışmalarda yer alan tüm yazarların ORCID numaraları çalışmanın son hali ile birlikte sunulmalıdır. ORCID numarası eksik olan yazarlara DOI numarası verilmez ve makale önce çevrimiçi olarak yayımlanmaz.

Indexed By

 
#
Tamam