Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD] yılda dört sayı (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayımlanan, çevrimiçi uluslararası hakemli bir dergidir. ENAD'ın temel amacı eğitim alanında nitel araştırma paradigmasının kuramsal ve uygulamalı olarak gelişmesine katkı sağlayacak akademik bir ortam oluşturmaktır.

Dergide eğitimin farklı disiplinlerine ilişkin nitel (olgubilim, kültür analizi, durum çalışması, anlatı araştırması, temellendirilmiş kuram vb.), eylem ve karma yöntem (nicel+nitel, nitel+nitel vb.) desenleriyle gerçekleştirilmiş özgün araştırma makaleleri yayımlanır. Ayrıca nitel araştırma alanındaki kuram, uygulama, yöntem, teknik, analiz, yazılım gibi gelişmeleri içeren deneme/derleme, çeviri ve davetli yazılara da yer verilmektedir.

Sunulan aday makaleler editörler tarafından öncelikle şekil, yazım dili, kullanılan nitel yöntemin yerindeliği ile ilgili olarak ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan makaleler yazarlarına iade edilir. Uygun görülen makaleler ilgili editör tarafından iki hakeme isimsiz olarak gönderilir. Hakemler hakem havuzundan seçilebileceği gibi, yayın kurulu üyeleri arasından da seçilebilir. Editör ve eş editör hakem raporlarını inceler, gerekli durumlarda ek değerlendirme süreci başlatabilir.

Davetli yazılar dışındaki tüm yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Dilin akademik olarak yetkin kullanımı değerlendirmede önemli bir ölçüttür. Değerlendirmede diğer önemli bir ölçütse çalışma yönteminin ayrıntılı bir biçimde yazılmış olmasıdır.

Tüm aday makaleler derginin çevrimiçi Dergi Yönetim Sistemi (erişim için tıklayınız) üzerinden yüklenecektir. Dergi Yönetim Sistemi ile makaleye ilişkin tüm süreçler çevrimiçi takip edilecektir. Aday makalelerin ENAD yayın ilkeleri ve araştırma etiği ilkelerine uygunluğu çalışmanın yayımlanmasındaki temel koşuldur. Eğer bir çalışma ENAD'da yayımlandıktan sonra etik ilkelere aykırı davranıldığı ortaya çıkarsa ilgili makale geri çekilir.

Indexed By

 
#
Tamam