Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD], eğitim alanında nitel araştırma paradigmasının kuramsal ve uygulamalı olarak geliştirilmesine katkı sağlayacak akademik bir ortam oluşturmaktır.

Dergide eğitimin farklı disiplinlerine ilişkin nitel, eylem ve karma yöntem desenleriyle gerçekleştirilmiş özgün araştırma makaleler yayımlanır. Ayrıca nitel araştırma alanındaki kuram, uygulama, yöntem, teknik, analiz ve yazılım gibi gelişmeleri içeren deneme/ derleme, çeviri ve davetli yazılara da yer verilmektedir. ENAD siz meslektaşlarımızın katkıları ile yaygınlığını artırmayı amaçlamaktadır.

Indexed By

 
#
Tamam