Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Gökhan Özaslan
Okul Müdürlüğü ile Kendini Gerçekleştirmenin Özsel Anlamı: Fenomenolojik Bir Araştırma
10.14689/issn.2148- 2624.1.6c2s1m

Öz
Abraham Harold Maslow’a göre kendini gerçekleştirme, kişinin potansiyelini sonuna kadar kullanması olarak tanımlanabilir. Maslow bu kavramı sağlıklı olma haline ve arzu edilir kişilik özelliklerinin her çeşidine ulaşabilmek için karşılanması gereken üst düzey bir gereksinim olarak betimlemiştir. Bu fenomenolojik araştırmanın amacı, kamuya ve özel sektöre ait okullarda çalışmakta olan bir grup okul müdürünün ifadelerine dayalı olarak okul müdürlüğü bağlamında kendini gerçekleştirme kavramının paylaşılan anlamını ortaya koyabilmektir. Bu kapsamda on iki okul müdürü ile kendini gerçekleştirme kavramının anlamına ilişkin yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bulgular, katılımcılar arasında bir okul müdürünün potansiyelini tamamen gerçekleştirebilmesi için beş temel becerisini kullanması gerektiği yönünde ortak bir algı olduğunu göstermiştir. Söz konusu beceriler, iletişim, organizasyon, motivasyon, empati ve kendini geliştirmedir. Katılımcılar potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri halinde mutluluk ve huzur duyduklarını ve işlerinden haz aldıklarını; bunlara ek olarak öz güvenlerinde ve bireysel motivasyonlarında artış hissettiklerini dile getirmişlerdir. Potansiyellerini gerçekleştirmeleri önünde engellerle karşılaştıkları durumlarda ise kısa süreli bir moral kaybı ve mutsuzluk hissettiklerini belirtmişlerdir. Araştırma metni içerisinde bulguların uygulama ve gelecek araştırmalar açısından doğurgularına da yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kendini gerçekleştirme, Maslow, müdürler, okul yönetimi, fenomenoloji

445 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam