Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Ezgi Tozak, H. Pelin Karasu, Ümit Girgin
Kaynaştırma Ortamındaki İşitme Kayıplı Bir Öğrencinin İlkokuma Becerilerine Yönelik Destek Eğitim Sürecinin İncelenmesi
10.14689/issn.2148 - 2624.1.6c2s8m

Öz
Bu araştırmada, kaynaştırma ortamında ilkokul 1. sınıfa devam eden işitme kayıplı bir öğrencinin ilkokuma öğretimine yönelik destek eğitim hizmetinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, eylem araştırması şeklinde desenlenmiştir. Katılımcılar; işitme kayıplı bir öğrenci, araştırmacı/öğretmen, aile, sınıf öğretmeni, rehabilitasyon merkezinde çalışan öğretmen, geçerlik komitesi üyeleridir. Araştırma verileri araştırmacı günlüğü, görüşmeler, gözlemler ile geçerlik komitesi toplantı kayıtları, belgeler kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama süreci ve analizi eş zamanlı yürütülmüştür. Etkinlikler, Türkçe Öğretim Programı ve Kılavuz kitap paralelinde ve öğrencinin ihtiyaçlarından yola çıkılarak uygulanmış, etkinlikler çeşitlendirilmiş ve tekrarlanmıştır. Araştırma bulgularından yola çıkılarak kaynaştırma ortamındaki işitme kayıplı öğrencinin ilkokuma becerilerinin edinimi ve gelişimine yönelik sunulan destek eğitim uygulamalarından fayda sağladığı söylenebilir.

Anahtar Sözcükler: İşitme kaybı, kaynaştırma, destek eğitim, ilkokuma becerileri, Ses Temelli Cümle Yöntemi

376 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam