Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Filiz Yenilmez, H. Hümanur Bağlı
Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Konu ve Yaklaşım Odaklı Değişimler
10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.15m

Öz. Endüstriyel tasarım disiplinin sınırları son yıllarda ortaya çıkan hizmet tasarımı, deneyim tasarımı, sürdürülebilirlik için tasarım ve toplumsal tasarım gibi yeni kavramlar aracılığı ile hızla genişlemektedir. Ayrıca, birlikte tasarlamayı ön plana çıkaran iş birliği ve disiplinler arasılık gibi yaklaşımlar tasarım alanının gündeminde yer almaya başlamıştır. Alandaki gelişmeler çerçevesinde, bu çalışma endüstriyel tasarım stüdyo eğitiminde son yirmi yıl içinde gerçekleşmiş olan konu ve yaklaşım odaklı değişimleri keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda endüstriyel tasarım eğitiminin temel taşı olarak tanımlanan zorunlu tasarım stüdyosu/proje dersi araştırma alanı olarak belirlenmiş ve verilerin toplanması için nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Eğitimciler ile gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda, bu araştırma tasarım disiplininin değişen ilgi alanları bağlamında endüstriyel tasarım stüdyosu derslerindeki konu ve yaklaşım odaklı uygulamaları açığa çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel tasarım, Tasarım eğitimi, Tasarım stüdyosu, Proje konuları

294 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam