Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Osman Tayyar Çelik, Servet Atik
Türkiye’de Aday Öğretmen Yetiştirme Programı: Bir Meta Sentez Çalışması
10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.6m

Öz. Bu meta-sentez çalışmasının amacı, Türkiye’de aday öğretmen yetiştirme sürecini konu edinen nitel araştırmalardaki bulguları bir araya getirerek aday öğretmen yetiştirme programının geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemek ve programa ilişkin araştırmalardaki derin bilgi ve anlayışları ortaya çıkarmaktır. Çalışmaya, 2016 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlanan yeni aday öğretmen yetiştirme programını nitel yöntemlerle ele alan 14 çalışma dahil edilmiştir. Analizler sonucunda ilk olarak dört tema ortaya çıkarılmıştır. Bunlar; mentörlük uygulaması, adaylık eğitiminin öğretmen eğitimine katkısı, faaliyetler ve değerlendirme, programın yürütülmesinde karşılaşılan problemlerdir. Sonraki aşamada ikinci düzey soyutlama yapılarak sentezler ortaya konmuştur. Bunlar; 1) mentör seçimi ve görev yükü, 2) mesleki gelişim, 3) program içeriği ve planlama, 4) okul bağlamı ve 5) program hesap verebilirliğidir. Bu sentezler aday öğretmen yetiştirme programının geliştirilmesinde odaklanılması gereken yönleri vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aday öğretmen yetiştirme programı, öğretmen eğitimi, mesleki gelişim, meta-sentez

297 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam