Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Senar Temel, Özgür Özcan
Kimya ve Fizik Öğretmen Adaylarının Kuantum Sayılarına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.10m

Öz. Bu çalışmada ilk olarak kimya ve fizik öğretmen adaylarının kuantum sayılarına yönelik bilişsel yapılarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. İkinci olarak, her iki grup öğretmen adaylarının kuantum sayılarına yönelik anlama düzeylerindeki değişim incelenmiştir. Bu bağlamda çalışma nitel araştırma yöntemlerine göre yürütülmüştür ve katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlemiştir. 8 kimya ve 9 fizik öğretmen adayının katılımıyla çalışma yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının bilişsel yapılarını belirlemek için 7 açık uçlu sorudan oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının bu sorulara verdikleri yazılı cevaplar analiz edilerek onların kavram yanılgıları/alternatif kavramları/yanlış kavramları, eksik bilgileri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara vermiş oldukları yazılı cevaplar her iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı Abraham, Gryzybowski, Renner, and Marek in (1992)’ sınıflandırmasına göre analiz edilmiştir. İlk olarak kimya ve fizik öğretmen adaylarının kuantum sayıları ile ilgili hangi anlama düzeyinde oldukları tespit edilmiştir. İkinci olarak öğretmen adaylarının anlama düzeylerindeki değişkenlik incelenmiştir. Öğretmen adaylarının genel olarak konu ile ilgili kısmen anlama ile birlikte yanlış kavramlara sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının anlama düzeylerinde dalgalanmaların oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, öğretmen adaylarında kuantum sayıları ile ilgili ortaya çıkan bilgi yapılarının doğası detaylı olarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anlama düzeyleri, bilişsel yapı, kararlı bilgi yapıları, kimya ve fizik öğretmen adayları, kuantum sayıları

265 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam