Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hilal Çelik, Nur Başer Baykal, Hale Nur Kılıç Memur
Nitel Veri Analizi ve Temel İlkeleri
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.16m

Atıf için:

Çelik, H., Başer Baykal, N. ve Kılıç Memur, H. N. (2020). Nitel veri analizi ve temel ilkeleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 379-406. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.16m

Öz. Son yıllarda nitel araştırmalar sosyal bilimler alanında giderek önem kazanmıştır. Birçok araştırmacı odağını nitel araştırmalara yönelterek çalışmak istedikleri olgulara dair derin ve özgün anlamlar keşfetme arayışı içine girmiştir. Ancak nicel araştırmalar geleneğinden gelen ve alandaki yeni araştırmacılar için nitel araştırma aşamaları ve özellikle analiz süreci birçok belirsizliği barındırır. Oysaki nitel araştırma yapmak isteyen araştırmacıların, veri analizinde titizlikle takip etmesi ve onlara yol göstermesi gereken birçok adım mevcuttur. Bunlar nitel veri analizinin bilimsel bir çerçeveye oturmasına ve araştırılan olgunun kendi öznel gerçekliğine daha yakın bir anlam üretmesine olanak sağlar. Bu çalışmada tüm nitel araştırma desenleri için geçerli olan veri analiz adımlarına, bu adımlarda takip edilmesi gereken temel ilkelere yer verilerek bir nitel veri analiz sürecinin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair bir çerçeve oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında nitel veri analizinin tanımına, amacına, analiz adımlarına, verilerin organize edilme basamaklarına, kategoriler oluşturma sürecine, bulguların yorumlanmasına ve araştırmacının nitel veri analizindeki rolüne yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nitel araştırma, nitel veri analizi, kodlama, kategori oluşturma, nitel yorumlama

1378 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam