Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hatice Yıldız Durak, Mustafa Sarıtepeci, Fatma Bağdatlı Çam
Arkeoloji Alanında Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.8m

Atıf için:

Yıldız Durak, H., Sarıtepeci, M., & Bağdatlı Çam, F. (2020). Arkeoloji alanında artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımına yönelik üniversite öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 156-179. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.8m

Öz. Bu çalışmada, artırılmış gerçekliğin Arkeoloji alanında kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada bir devlet üniversitesi Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına dair görüşlerinin incelenmesi için nitel yöntemlerden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenciler artırılmış gerçekliğin Arkeoloji alanında kullanılmasının yarattığı en önemli farkın 3 boyutlu nesnelerin kullanımı ve görme/erişme kısıtını ortadan kaldırması olduğu belirtmişlerdir. Öğrencilerde artırılmış gerçeklik uygulamalarının Arkeoloji alanında öne çıkan kullanım alanının antik dönem kalıntılarının/mimarisinin gerçekteki görüntüsünün canlandırılması ve heykeller hakkında ayrıntılı bilgi sağlanması görüşü hâkimdir. Öğrenciler Arkeoloji alanında artırılmış gerçeklik uygulamalarının Seramik ve Heykel alanına entegre bir şekilde kullanılabileceği düşüncesindedir.

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, aurasma, arkeoloji, teknoloji entegrasyonu, üniversite öğrencileri

798 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam