Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Emel Sarıtaş, Ümran Şahin, Gülsüm Çatalbaş
Velilerin Gözüyle BİLSEM
10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.5m

Öz. Bu araştırmanın amacı ilkokul düzeyinde olup BİLSEM’de öğrencisi olan velilerin BİLSEM ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çocuğu ilkokul düzeyinde ve BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan velilerin BİLSEM ile ilgili görüşlerini, onların deneyimlerine dayalı olarak açıklamaya çalışan bu araştırmada fenemoloji deseninden yararlanılmıştır. Araştırmada gönüllü 10 veli ile görüşmeler yapılmıştır. Katılımcı velilerin seçiminde farklı sınıf düzeyinde BİLSEM’de öğrencisi olan, farklı yaş ve meslek grubundaki velilerin olmasına dikkat edilmiştir. Araştırmanın verileri, veliler ile yapılan görüşmeler yoluyla toplanmış ve betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; Velilerin Gözüyle BİLSEM ana teması altında; “BİLSEM’li olmak” “BİLSEM katkıları”, “BİLSEM’e yönelik sorunlar” ve “BİLSEM’e yönelik öneriler” olmak üzere dört temaya ulaşılmıştır. Veliler çocuklarının BİLSEM’de olmasından dolayı gurur duyduklarını ve çocuklarının da orada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtmişlerdir. BİLSEM programlarının çocukların yaratıcılıklarını geliştirebilecek farklı etkinlikler içermesi gerektiğini, veliler ile daha fazla iletişim içerisinde olunmasını istediklerini, BİLSEM öğretmenlerinin seçiminde farklı kriterler olması gerektiğini, BİLSEM binalarının fiziki donanım ve yapısı açısından da yetersiz gördüklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Veli, bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), üstün yetenekli

403 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam