Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Nihan Demirkasımoğlu, Pelin Taşkın
Türkiye’deki İlk Erkek Okul Öncesi Öğretmeninin Kariyer Yolculuğu: Kadın Ağırlıklı Bir Mesleğe İyimser Bir Bakış Açısı
10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.19m

Öz. Bu çalışma, Türkiye'deki ilk erkek okul öncesi öğretmenin gerçek hikayesine odaklanan vaka analizi şeklinde tasarlanmıştır. Çalışmanın temel amacı; a) Türkiye'deki ilk okul öncesi öğretmeni olmanın avantajları ve dezavantajlarının neler olduğunu b) çalıştığı okuldaki meslektaşlarının ve velilerin kendisine yaklaşımlarının nasıl olduğunu c) zorluklarla nasıl başa çıktığını d) erkek okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimdeki olası sosyal faydalarının neler olduğunu belirlemektir. Veriler, yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme ile toplanmıştır. Veriler, araştırma sorularına göre önceden belirlenmiş kategoriler altında tematik olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, okul öncesi öğretmenlerinin Türk sisteminde 30 yıldan fazla süredir mevcut olmasına rağmen, halen okul öncesi öğretimin kadın ağırlıklı bir meslek olduğunu göstermektedir. Bu çalışmadan elde edilen tüm bulgular, kişilik özelliklerinin, cinsiyetçi bir meslekte kariyer yapan ilk okul öncesi öğretmenlerinin kariyer tercihlerini ve yolunu şekillendiren bir faktör olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Erkek okul öncesi öğretmen, erken çocukluk eğitimi, cinsiyet, cinsiyete dayalı meslek, kadın meslekleri

377 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam