Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Cem Gerçek
İskelet ve Kas Sistemi Konularının Modellenmesi: Mobil Uygulamalar
10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.10m

Öz. Biyolojide iskelet ve kas sistemi gibi görsel öğrenmenin önemli olduğu konulara yönelik uygulamaların varlığı öğretim için gerekliliktir. Bu araştırmanın temel amacı iskelet ve kas sistemine yönelik Apple, Google Play ve Amazon sanal mağazalarında bulunan uygulamaların incelenmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada iskelet ve kas sistemine yönelik sanal mağazalarda bulunan uygulamalar taranmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda akıllı telefonlarda iskelet ve kas sistemine yönelik kullanılabilecek toplam 35 uygulama tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları iskelet ve kas sistemine yönelik bulunan uygulamaların 5 kategori (oyun, eğlence, animasyon, 2 boyutlu görsel ve 3 boyutlu görsel temelli uygulamalar) altında toplanabileceklerini göstermektedir. Eğitime farklılık getirmek ve kalıcılığını arttırmak adına iskelet kas sistemine yönelik uygulamalar öğretimde kullanılabilir.

Anahtar Sözcükler: İskelet ve kas sistemi, mobil öğrenme, mobil uygulamalar, biyoloji eğitimi.

350 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam