Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Mehmet Fatih ÖÇAL
Zaman Etkisi Örneği: 11. Sınıf Öğrencilerinin Olasılıkta Sezgi Temelli Kavram Yanılgısı ve Öğretmenlerin İlgili Uygulamaları
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s4m

Öz. Bu durum çalışmasının amacı, matematik öğretmenlerinin öğretim uygulamalarının on birinci sınıf öğrencilerinin sezgi temelli kavram yanılgıları bağlamında olasılık konusunda zaman etkisi yanılgısını gidermede etkili olup olmadığını incelemektir. Bu çalışmanın katılımcılarını farklı liselerde çalışan üç matematik öğretmeni ve bu öğretmenlerin öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilere olasılıkta sezgi temelli kavram yanılgılarıyla ilgili sorular içeren bir tanı testi uygulanmıştır. Test, öğretmenlerin olasılık konusunun öğretiminin öncesi ve sonrasında uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin zorlandıkları noktalar ve kavram yanılgılarına yönelik öğretmenler ile mülakatlar yapılmıştır. Öğretmenlerin olasılık öğretimleri sırasında hem gözlem yapılmış hem de dersler video kaydı altına alınmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulgular göz önüne alındığında, zaman etkisi kavram yanılgısıyla ilgili aşina olunmayan durumlara öğretmenlerin odaklanmadığı gözlemlenmiştir. Test sonuçları karşılaştırıldığında, zaman etkisi yanılgısına düşen öğrenci sayısında az bir artış olduğunu göstermiştir. Bulgular ışığında, uygulayıcıların olasılıkta sezgi temelli kavram yanılgılarından haberdar olmaları ve öğretimlerini bu bağlamda düzenlemeleri gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sezgi, kavram yanılgıları, olasılık, zaman etkisi yanılgısı, matematik öğretmenleri

260 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam