Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Özden Şahin İzmirli, Erhat Köse
Öğretmen, Öğrenci ve Okul Yöneticilerine Göre Sınıfta Teknolojinin Rolleri: Teknolojiyi Sınıfta Kim, Neden İstiyor?
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s12m

Öz. 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilen araştırmada İstanbul’da bir özel lisede sınıfta teknoloji kullanımında teknolojinin rolleri, öğretmen, öğrenci ve yönetici görüşleriyle incelenmiştir. Karma desen olarak tasarlanan araştırmada öğretmen, öğrenci ve okul yöneticilerinin önce nicel olarak sonra nitel olarak teknolojiye atadıkları roller belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın nicel verileri 104 öğrenci, 25 öğretmen ve dört okul yöneticisinden toplanmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise dokuz öğrenci, yedi öğretmen ve bir okul yöneticisinden toplanmıştır. Araştırmada paydaşların öğretim teknolojilerine verdikleri rollerin benzerlik gösterdiği görülmüştür. Araştırmaya göre paydaşlar öğretim teknolojilerine öncelikle öğretimsel ve öğrenciye fayda sağlama amaçlı roller verdikleri belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Öğretim teknolojileri, teknolojinin sınıftaki rolü, paydaşlara göre değişen teknoloji rolleri

333 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam