Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitiminde Roman Kullanımı: Gerçeklik Terapisi Açısından “Oblomov” Romanının İncelenmesi
Hazel DURU
10.14689/enad.28.11

Öz: Romanlar, edebi eserlerdir ve içlerinde birçok psikolojik unsuru barındırır. Karakterlerin tutumlarını tahlil etme, yansıtma, yaşam çerçevesini ve yaşadıklarını resmetme romanların en önemli özelliklerindendir. Bu noktada romanlarla psikoloji arasında ilişki olması şaşırtıcı değildir. Bu çalışmada da psikolojik danışma ve rehberlik eğitiminde roman kullanımını göstermek için “Oblomov” adlı eserin gerçeklik terapisi açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Gerçeklik terapisi, bireylerin yaşamları boyunca yaptıkları seçimlerin ve bu seçimlerin getirdiği sorumluluğu üstlenmenin gerekliliği üzerine kurulmuştur. Temel ihtiyaçlar, seçim ve sorumluluğu üstlenme, kalite dünyası- resim albümü, şimdi ve burada olma, başarılı ve başarısız kimlik vb. kavramlar gerçeklik terapisinin temel kavramlarından bazılarını oluşturmaktadır. Çalışma analitik araştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ele alınan roman, Dünya Edebiyatının önemli klasikleri arasında yer almasının yanı sıra yaşamında hiçbir zaman özgürlük ihtiyacını karşılayamamış, kendine değer vermeyen, yaşam içerisindeki görevlerini yerine getirmekte güçlük çeken bir karakteri ele alması sebebiyle gerçeklik terapisi açısından incelenebilir niteliktedir. Bu araştırma, “Oblomov” romanının gerçeklik terapisinin kavramlarını anlamada ve kavramların örneklendirilmesi noktasında ek bir kaynak olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Gerçeklik terapisi, seçim teorisi, Oblomov.

96 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam