Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Müziğin Görsel Sanatlar Eğitimindeki Dönüştürücü Rolü: A/r/tografik Soruşturmayla Kültürlerarası ve Disiplinlerarası Olasılıkları Yeniden Keşfetmek
Ayşe GÜLER
10.14689/enad.28.9

Öz: Sanat temelli araştırma yöntemlerinden biri olan ve yurtdışında yaygın olarak kullanılan a/r/tografik soruşturma; henüz ülkemizde lisans ve lisansüstü düzeyde verilen sanat eğitiminde yaygınlık kazanmamıştır. Bu çalışma ile 2017 yılında Malezyalı besteci ve akademisyen Valerie Ross'un "Symbolic Gestures" adlı elektroakustik eserini görselleştirerek gerçekleştirdiğim a/r/tografik çalışmamın sonuçlarını; öğrencilerim ile yeniden keşfetmek için onları a/r/tografik bir soruşturmaya (sanatçı kimliği ile anlama/anlamlandırma) davet etmekteyim. Yaratma sürecimde müziğin dönüştürücü rolünü sorgularken keşfetttiğim yöntem ve tekniklerin (araştırmacı kimliği ile kuramsallaştırma/teori) öğrencilerim için kültürlerarası ve disiplinlerarası yaratıcı öğrenme deneyimlerini ortaya çıkarmasını, sanatsal uygulamalarla öğreten ile öğrenen kimliklerimi yeniden sorgulamayı (öğretmen kimliği ile uygulama) amaçlamaktayım. Bu çalışma; araştırmacı ve resim bölümünde eğitim gören 12 lisans ve 4 yüksek lisans öğrencisi ile 2018-2019 yılında 6 hafta süren bir uygulama ile gerçekleşen kültürlerarası ve disiplinlerarası bir a/r/tografik soruşturmayı ortaya koymaktadır. Araştırmanın verilerini video ve ses kayıtları, fotoğraflar, sanatsal ürünler, öğrenci görüşleri, gözlem notları, günlükler ve Symbolic Gestures adlı eser oluşturmaktadır. Veriler a/r/tografik soruşturma yaklaşımıyla yorumlanmıştır. Araştırma sonunda müziğin görsel sanatlar eğitimindeki dönüştürücü rolünün; lisans ve lisansüstü düzeydeki sanat öğrencilerinde bilme, yaratma, metaforik düşünme, sezgisel dinleme ve derinlemesine görme deneyimlerinde önemli sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür. Müziğin kışkırtıcı, dönüştürücü ve dönüştürülebilir rolü görsel sanatlar eğitiminde bilme, yaratma ve öğretme deneyimlerinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: A/r/tografi, a/r/tografi araştırmacısı, metaforik düşünme, sesleri görselleştirme, sezgi.

100 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam