Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
BİLSEM Öğrencilerinin Sokratik Sorgulama Seminerlerine İlişkin Görüşleri
Asiye BAHTİYAR, Bilge CAN
10.14689/enad.28.1

Öz: Bu çalışmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin Sokratik Sorgulama Seminerlerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel desende oluşturulan araştırma, BİLSEM’de öğrenim gören 9 öğrenci ile yürütülmüştür. 10 hafta boyunca yürütülen seminerlerin ardından öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılarak seminerlere ilişkin görüşleri alınmıştır. Elde edilen verilerin içerik analizi sonucunda öğrencilerin Sokratik sorgulama sürecini; düşüncelerini özgürce söyleyebildikleri, gelişimlerine katkı sağlayan bilimsel bir deneyim kazandıkları, bireysel farklılıkların ortaya çıktığı, tartışmanın gelişmesi için iyi bir yöntemin uygulandığı, sorular oluşturularak bilimle ilgili tartışmaların yapıldığı bir süreç olarak gördükleri belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin, seminerlerin sonunda daha fazla ve nitelikli soru üretebildiklerini düşündükleri, fikirlerinde değişiklikler yapabildikleri, kendilerini sorguladıkları, merak duygularının geliştiği, farklı görüşlere empatiyle yaklaştıkları, felsefi sorgulamalar yapabildiklerini belirttikleri tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Sokratik sorgulama seminerlerinin farklı yaş grupları ve konularda da uygulanarak yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: BİLSEM öğrencileri, sokratik sorgulama semineri, öğrenci görüşleri

121 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam