Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlilerinin Örgüt Kültürüne İlişkin GörüşleriDevrim AKMAN, Didem KOŞAR
426 Görüldü
10.14689/enad.28.15
Örgütsel Dışlanmanın Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Fenomenolojik Bir İncelemeHasan TUTAR, Nuran OZTURK BASPINAR, Sevilay GULER
373 Görüldü
10.14689/enad.28.14
Görme Yetersizliği Olan Yetişkinlerin Yönelim ve Bağımsız Hareket Sorunları ve Çözüm ÖnerileriBanu ALTUNAY, Gülistan YALÇIN, Menekşe UYSAL SARAÇ
376 Görüldü
10.14689/enad.28.13
Covid-19 ve Çevrimiçi Müzik Eğitimi: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri Üzerine Nitel Bir ÇalışmaHüseyin YILMAZ, Gül SAKARYA, Şerif GAYRETLİ, Onur ZAHAL
402 Görüldü
10.14689/enad.28.12
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitiminde Roman Kullanımı: Gerçeklik Terapisi Açısından “Oblomov” Romanının İncelenmesiHazel DURU
379 Görüldü
10.14689/enad.28.11
Eğitim Sendikalarının Tüzüklerinde Belirtilen Amaç ve Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir AraştırmaEngin DİLBAZ, Turan Akman ERKILIÇ
338 Görüldü
10.14689/enad.10
Müziğin Görsel Sanatlar Eğitimindeki Dönüştürücü Rolü: A/r/tografik Soruşturmayla Kültürlerarası ve Disiplinlerarası Olasılıkları Yeniden KeşfetmekAyşe GÜLER
368 Görüldü
10.14689/enad.28.9
Öğretmen Adaylarının Sınıf Dışı Sosyal Bilgiler DeneyimleriFisun BOZKURT
383 Görüldü
10.14689/enad.28.8
Improving Special Education and Inclusion Course in Primary Mathematics Teacher Education ProgramCanan SOLA OZGUC
364 Görüldü
10.14689/enad.28.7
Etnografik Bir Perspektiften Köy İlkokulunda Öğrenci Olmakİsa GÜNGÖR, Beyhan Nazlı KOÇBEKER EİD
403 Görüldü
10.14689/enad.28.6
Covid-19 Pandemi Döneminde Eğitim Programlarının Uzaktan Eğitimde EBA Platformu Yoluyla Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik Öğretmen GörüşleriDuygu GÜR ERDOĞAN, Çiğdem AYANOĞLU
396 Görüldü
10.14689/enad.28.5
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitapları: Türkiye ve Rusya KarşılaştırmasıNur ÜTKÜR GÜLLÜHAN, Elvira GUSEINOVA
353 Görüldü
10.14689/enad.28.4
Ortaokul Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği FarkındalığıAslı YEŞİL, F. Ayşe BALCI KARABOĞA
451 Görüldü
10.14689/enad.28.3
Gerçekçi Matematik Eğitiminin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma ve Çözme Becerileri ile Akademik Başarılarına EtkisiKübra AYTEKİN-USKUN, Osman ÇİL, Okan KUZU
408 Görüldü
10.14689/enad.28.2
BİLSEM Öğrencilerinin Sokratik Sorgulama Seminerlerine İlişkin GörüşleriAsiye BAHTİYAR, Bilge CAN
456 Görüldü
10.14689/enad.28.1

Indexed By

 
#
Tamam