Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Üniversitelerde Öğrenci Toplulukları: Çeşitlilik Üzerine Bir İçerik Analizi
Ömür Hakan KUZU
10.14689/enad.27.4

Öz: Üniversitelerdeki öğrenci toplulukları, öğrencilerin meslekî ve akademik kazanımlarına da destek olacak şekilde kişisel, bilişsel ve sosyal gelişimleri başta olmak üzere birçok becerilerin ve yeterliliklerin kazanılması açısından önemlidir. Bu çalışma, Türkiye’deki devlet üniversitelerindeki öğrenci topluluklarının adları üzerinden faaliyet alanlarına göre ve üniversite türlerine göre nasıl çeşitlendiğini ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir durum çalışmasıdır. Ocak-Şubat 2020 itibariyle Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri toplam sayısı 207 olup; bu üniversitelerden 175’inin internet sayfalarından 11.106 adet öğrenci toplulukları bilgisine ulaşılmıştır. Çalışmada; öğrenci toplulukları, erişim bilgileri ve üniversite öğrenci sayıları açılarından değerlendirilmiş ve topluluk adları içerik analizi yöntemiyle kodlanmıştır. Analizler sonucunda öğrenci toplulukları, üç tema, sekiz kategori ve on dokuz kod altında sınıflandırılmıştır. Çalışma sonucunda, Türk üniversitelerindeki öğrenci topluluklarının bilgilerine erişim ve üniversite internet sayfalarındaki ve diğer sosyal medya ortamlarındaki görünürlük düzeylerinin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmış ve bazı öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, öğrenci toplulukları, içerik analizi

226 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam