Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
COVID-19 Küresel Salgınının Otizm Spektrum Bozukluğuna Yansımaları: Betimsel Durum Çalışması
Sunagül SANI-BOZKURT, Gülden BOZKUŞ-GENÇ, Gizem YILDIZ
10.14689/enad.25.2

Öz: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 salgınında Türkiye’de ve dünyada doğrudan otizm spektrum bozukluğu (OSB) konusunda destek sunan kurumların OSB topluluğu için ne tür çalışmalar yaptıklarının ortaya konmasıdır. Araştırmada betimsel durum deseni kullanılmıştır. Bu amaçla kurumların web sitelerinde yer alan içerikler doküman incelemesi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kurumların COVID-19 sürecinde eğitsel, sağlık ve kamu politikalarına ilişkin destek içerikleri paylaştığı ve içeriklerin sıklıkla web seminerleri, görsel anlatılar, elektronik metin kaynakları, çevrimiçi iletişim platformları ve sosyal medya ortamları aracılığıyla sunulduğu görülmüştür. Bu süreçte sıklıkla bilgilendirici çalışmalar yapılmış olup nadiren uygulamaya dönük çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Hem Türkiye’de hem dünyada kurum çalışmalarının diğer kurum çalışmalarına örnek teşkil edebileceği düşünülmekle birlikte kurumlar arası iş birliği ile bu örneklerin sayısının ve çeşitliliğinin artırılması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, COVID-19, salgın, otizm spektrum bozukluğu, aileler, özel eğitim, kurumlar.

85 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam