Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Ekfrasis ve Hermenötik Kavramını Araçsallaştırarak Mimarlık Eğitiminde Temsili Mekân Üretimi
Özlem ŞENYİĞİT
10.14689/enad.25.12

Öz: Günümüzde mimarlık; yapı teknolojisi ve mekan organizasyonu yanısıra anlam üretimi, mimaride temsili sorgulamaktadır. Çalışmada farklı disiplinlerden edinilen ekfrasis ve hermenötik okuma yöntemleri mimarlık eğitiminde temsili mekân üretimi için araç olarak kullanılmış ve sorgulanmış, ekfrasis kavramının yazılı temsil ile temsili mekan üretimi arasında anlam taşıyan bir araç olması hedeflenmiştir. Bu bağlamda Ayn Rand’ın “Hayatın Kaynağı” romanı içerisinde geçen mekânlar mimarlık öğrencileri tarafından hermenötik okuma yapılarak temsili mekânlara dönüştürülmüş, romanda geçen yazarın mimarlık ortamına ilişkin söylemleri ile okuyan (mimarlık öğrencileri) arasında ufukların kaynaşması süreci oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın, öğrenci-mekan-edebiyat arasında güçlü bir köprünün kurulmasını sağladığı gözlemlenmiştir. Ekfrasis ve hermenotik gibi kullanılan her yeni kavram ve araç tasarım eğitimine yeni anlamlar katacak, düşünme ve yapma biçimini zenginleştirecektir.

Anahtar Kelimeler: Ekfrasis, hermeneutik, mimarlık eğitimi, Ayn Rand, hayatın kaynağı

66 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam