Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Yetişkin Tek Çocukların Çocukluk, Ergenlik ve Yetişkinlik Dönemi Deneyimleri ile Kişilerarası İlişkileri
Metin KOCATÜRK
10.14689/enad.25.8

Öz: Tek çocukların kendine özgü bir yaşam şekli içinde yetiştiği, psikososyal deneyimleri bakımından kardeşli çocuklardan farklılaştığı öne çıkmaktadır. Bu araştırmada yetişkin tek çocukların psikososyal deneyimleri bağlamında tek çocukluk deneyimlerinin nasıl anlamlandırıldığı, kişilerarası ilişkilerde tek çocuk olma yaşantılarının nasıl şekillendiği ele alınmıştır. Ayrıca tek çocuk olma deneyimleri çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemi kıyaslaması ile değerlendirilmiştir. Bu araştırma nitel araştırma türlerinden fenomenolojik araştırma deseninde gerçekleştirilmiştir. Yaşları 20-26 arasında değişen yetişkinlik dönemindeki 5 kadın 5 erkek olmak üzere toplam 10 tek çocuk ölçüt örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Katılımcılarla yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler yorumlayıcı fenomenolojik analiz ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda tek çocuk olma deneyimlerinin yetişkinlik döneminde nasıl anlamlandırıldığına ilişkin bir çerçeve yapılandırılmıştır. Araştırma sonucunda oluşan üst temalar; tek çocuk olmak, aile ilişkilerinde tek çocuk, arkadaşlık ilişkilerinde tek çocuk ve tek çocuk deneyimlerinde önce ve şimdi karşılaştırması başlıklarında incelenmiştir. Tek çocuk olma deneyimlerinden hareketle tek çocukların ebeveynlik süreçleri araştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Tek çocuk, kişilik özellikleri, kişilerarası ilişkiler, yorumlayıcı fenomenolojik analiz.

73 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam