Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Mimarlık Eğitiminde Sanal Eğitim Denemeleri ve Değerlendirme Süreci
Hilmi Ekin OKTAY, Hacer MUTLU DANACI, Melisa UNVAN, Kemal Reha KAVAS, İbrahim BAKIR
10.14689/enad.25.13

Öz: 2020 pandemisinde bütün dünyanın aşina olduğu bir kelime olan sanallık bir çok yüksek öğretim programı için uygulanabilir görünmektektedir. Ancak tasarım öğrencileri için çevrimiçi öğrenme ortamları yeni bir kavramdır ve sanal eğitim çevrelerinin tasarım öğrencilerinin tasarım kapasitesini nasıl etkilediği sorusu akıllara gelmektedir. Bu çalışma mimarlık öğrencilerinin sanal eğitim ortamı ile ilgili algılarının organizasyonel başarılarını nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Bu bağlamda derinlemesine görüşmeler online ortamda yapılmış ve yapılan bu görüşmelerle mimarlık öğrencilerinin öğrenme ortamına ilişkin algıları saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bulgularının mimarlık eğitiminde sanal eğitim açısından katkı getireceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimari eğitimi, sürdürülebilir eğitim, sanal eğitim, çevrimiçi eğitim, yüksek öğrenim, mimari

59 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam