Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Çocuklara Yönelik Din Temalı Dijital Eğitsel Oyunların Göstergebilimsel Çözümlemesi
Hasan Hüseyin AYGÜL, Gamze GÜRBÜZ
10.14689/enad.25.3

Öz: Bu çalışmada çocuklara yönelik tasarlanan din temalı dijital eğitsel oyunlar ele alınmıştır. Bu dijital oyunların bir kısmı oyuncunun oyun tecrübesi üzerinden dini bir bilgiyi elde etmesi ve pratiğe dönüştürmesi gibi eğitsel bir içeriğe sahiptir. Türkiye’de de din temalı dijital oyunlar tasarlanmakta ve dijital platformlarda tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır. Araştırma kapsamında farklı internet sitelerinde yer alan “Cennet Yolu”, “Dinin Gücü”, “Ahiret Soruları Bilgi Yarışması” ve “Hazine Adası” isimli dört oyun Roland Barthes'in göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Din temalı dijital eğitsel oyunlardaki göstergelerin yan ve düz anlamları üzerinden çocukların (dijital) dini sosyalizasyonu tartışılmıştır. Sonuç olarak din temalı dijital eğitsel oyunların çocukların dini sosyalizasyonu açısından işlevsel olduğu ancak üretilen göstergelerin ve içeriklerin pedagojik olarak denetlenmesi gerektiği bilgisine ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra oyunların steril olup olmadığının ebeveynler tarafından kontrol edilmesinin (dijital ayak izlerinin takip edilmesinin) önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din, dijital eğitsel oyun, dini sosyalizasyon

89 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam