Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Bireysel Araştırmada Eleştirel Arkadaşlık
Bülent ALAN, Hanmyrat SARIYEV, Hatice Ferhan ODABAŞI
10.14689/enad.25.14

Öz: Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan bireysel araştırmada eleştirel arkadaş kavramı açığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Eğitim alanında sıkça kullanılan bireysel araştırma, öğretmen ve öğretmen adaylarının uygulamalarını analiz etmelerine yardımcı olan sistematik bir sorgulama yaklaşımıdır. Batılı ülkelerin akademi camiasında yaygın olarak kullanılmakla birlikte Türkiye’de nispeten yeni tanınan bireysel araştırma yönteminin temel amacı araştırmacının kendisinde ve kendi öğretmenlik uygulamalarında kişisel gelişim ve değişim sağlamaktır. Çalışmanın ilk bölümünde, bireysel araştırmanın kısa bir gelişim sürecinden ve bu araştırmanın diğer nitel yöntemlerden ayrılan özelliklerinden bahsedilmektedir. Ardından bireysel araştırmanın temel özelliklerinden biri olan işbirlikli çalışma sürecinde eleştirel arkadaş kavramının önemi açıklanmıştır. Eleştirel arkadaş, bireysel araştırmalarda araştırmacıya sistematik olarak veri sağlayan ve araştırmanın geçerlilik ve güvenirliğini artıran güvenilir iş arkadaşlarıdır. Araştırmacının kendisini tek başına değiştirmesi zor olduğundan, eleştirel arkadaşlar sordukları düşündürücü sorular ve getirdikleri yapıcı ve gerçekçi eleştirilerle araştırmacının mesleki gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu anlamda, eleştirel arkadaş seçimi araştırma sürecini etkileyen önemli unsurlardan biridir. Bu çalışmanın son bölümünde bireysel araştırma süreci için gerekli olan eleştirel arkadaş seçiminde dikkat edilecek hususlar ele alınmıştır ve “nasıl bir eleştirel arkadaş” sorusuna cevap bulunmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bireysel araştırma yöntemi, eleştirel arkadaş, nitel araştırma

90 Görüldü
25. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam