English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
ENAD >|

Ana Sayfa > > Erken Çocukluk Ortamında Sınıf Kültürü ve Katılım Yetkinliği Üzerine Nitel Bir Analiz
  Yazar : Zekiye Yahşi
  DOI : 10.14689/issn.2148-2624.1.5c3s13m
  Bu özet 1490 kere okundu..

Başlık :
Erken Çocukluk Ortamında Sınıf Kültürü ve Katılım Yetkinliği Üzerine Nitel Bir Analiz

Konu :

AtIf için:

Yahşi, Z. (2017). Erken çocukluk ortamında sınıf kültürü ve katılım yetkinliği üzerine nitel bir analiz. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 297-316. www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s13m

Özet.Makalede güneyde bir ilimizdeki bir köy okulunda yürütülen geniş çaplı bir etnografik araştırmadan alınan problemli bir öğretmen-öğrenci etkileşimi analiz edilmektedir. Günümüz okul sınıflarında gerçekleşen eğitimin modern bir eğitim modeli olduğu ve ders etkinliklerinin modern yöntemlerle yürütüldüğü, dolayısıyla okul sınıflarının bu ortamlarda eğitim gören bireyler üzerinde modernleştirici etkisi olduğu, okullaşma ve modernleşme ilişkisiyle ilgili tarihi veriler çerçevesinde tartışılmaktadır. Ek olarak, okul sınıflarına geleneksel aile yapısından gelen çocuklarının modern etkileşim tarzlarıyla ilk kez okul sınıflarında karşılaşmalarına bağlı olarak evlerinden getirdikleri katılım yetkinliklerinin sınıf ortamlarında bir dezavantaja dönüşebildiği, bu durumun hem eğitim hem de modernleşme sürecini olumsuz etkilediği tartışılmaktadır. İkili arasındaki etkileşimin problemli sonuçlanması öğretmenin sınıfların kültürel düzenini ve gerekli katılım yetkinliklerini sorgulamaksızın kabullenme eğilimi göstermesiyle ilgili bulunmuştur. Modern kültüre mesafeli geçmişten gelen çocukların eğitim hayatlarının karmaşık bir sürece dönüşmemesi için öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin ders programlarında eğitimin sosyal ve kültürel temellerine yönelik konulara yer verilmesinin gerekli olduğu tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:  Modernleşme ve eğitim, geleneksel kültür, sınıf kültürü, etkileşimsel düzen, etkileşim yetkinliği

« Geri Dön