English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
ENAD >|

Ana Sayfa > > Türk Okul Öncesi Eğitim Programı ile Ortak Temel Eyalet Standartlarının Matematik Bağlamında Karşılaştırılması
  Yazar : Tuğba Öçal
  DOI : 10.14689/issn.2148-2624.1.5c3s7m
  Bu özet 1442 kere okundu..

Başlık :
Türk Okul Öncesi Eğitim Programı ile Ortak Temel Eyalet Standartlarının Matematik Bağlamında Karşılaştırılması

Konu :

AtIf için:

Öçal, T. (2017). Comparing Turkish early childhood education curriculum with respect to common core state standards for mathematics. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 155-171. www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s7m

Özet.Toplumda matematik ve çocuğun gelişimindeki etkileri konularındaki farkındalıkların artması, okul öncesi eğitime ve dolayısıyla da okul öncesi eğitim programına dikkatleri çekmiştir. İlkokula başlamadan önce çocuklar hâlihazırda matematiksel bilgiye sahip olsalar da, okul öncesi dönemde verilecek nitelikli bir matematik eğitimi onların daha sonraki yıllarda kazanılacak matematiksel bilgilerinin zenginleşmesini sağlarken karşılaşılabilecekleri muhtemel matematiksel zorluklarında önüne geçmelerini sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programı (TECEC) kazanımlarının Common Core State Standards for Mathematics (CCSSM) ile karşılaştırmaktır. Çalışma doküman analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar sunulurken CCSSM'in sayma ve kardinalite, işlemler ve cebirsel düşünme, on tabanında sayılar ve işlemler, ölçme ve veri ve son olarak geometri olmak üzere beş alanında sunulmuştur. Çalışma bulguları TECEC ile CCSSM belgelerinde okul öncesi eğitimi seviyesinde benzerlik ve farklılıkları işaret etmiştir. CCSSM sayılara diğer konulara göre daha fazla zaman ayırırken TECEC, geometri, ölçme gibi birçok matematiksel beceriye önem vermektedir. CCSSM'deki sayılar konusunda çocuklardan büyük beklentiler bulunmaktadır. Bazı diğer değişiklikler ise TECEC'de bulunan örüntü konusunda ve CCSSM'de bulunan basamak değeri konularında görülmüştür. Geometri alanında ise birçok benzerlik bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Türkiye okul öncesi eğitim programı, matematik eğitimi, ortak temel eyelet standartları

« Geri Dön