English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
ENAD >|

Ana Sayfa > > Orta Seviye Yetişkin Türk Öğrencilerin Derse İngilizce Katılım İstekliliğini Etkileyen Faktörler
  Yazar : Fatma Aydın
  DOI : 10.14689/issn.2148-2624.1.5c3s5m
  Bu özet 1480 kere okundu..

Başlık :
Orta Seviye Yetişkin Türk Öğrencilerin Derse İngilizce Katılım İstekliliğini Etkileyen Faktörler

Konu :

AtIf için:

Aydın, F. (2017). Willingness to communicate (wtc) among intermediate-level adult Turkish EFL learners: Underlying factors. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 109-137. www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s5m

Özet.Bu nitel çalışma, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda okuyan, İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen, orta-seviye yetişkin Türk öğrenciler arasında, İngilizce iletişim kurmaya istekliliğin altında yatan faktörleri araştırmaktadır. "İngilizce iletişim kurmaya isteklilik" İngilizce'yi kullanarak, belli kişi veya kişilerle iletişime girmeye hazıroluş olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada ise, bu ifade derse İngilizce'yi kullanarak katılmayı, hem sözlü hem de yazılı olarak İngilizce iletişim kurmayı, ve dolayısıyla da İngilizce öğrenmeye istekli olmayı ifade etmektedir. Katılımcılar, öğretmenlerinin gözlemlerine dayalı olarak, istek seviyelerinin değişken olduğu düşünülen beş öğrencidir. Katılımcılara çalışmanın amacı önceden anlatılmıştır. Nitel veri, açık uçlu sorular, yarı yapılandırılmış bireysel ve yüz yüze görüşmeler ve her bir katılımcının tuttuğu günlüklerle toplanmıştır. Veri tematik analizle analiz edilmiştir. Kodlar ve temalar oluşturulup, katılımcıların İngilizce iletişim kurmaya istekliğinin ya da isteksizliğinin altında yatan faktörler bulunduktan sonra, verileri desteklemek amacıyla alıntılara yer verilmiştir. Son olarak, yabancı dil öğretmenleri ve idareciler ve ileriki çalışmalar için öneriler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  İngilizce iletişim kurmaya isteklilik, yabancı dili kullanma, derse katılım, İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenenler, hazırlık okulu

« Geri Dön