English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
ENAD >|

Ana Sayfa > > Yabancı Dilde Dinleme Kaygısı Yüksek ve Düşük Olan Öğrenciler Yabancı Dilde Dinleme-Anlama Stratejilerini Nasıl Kullanıyorlar? Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
  Yazar : Gizem Berber, Safiye İpek Kuru Gönen
  DOI : 10.14689/issn.2148-2624.1.5c3s4m
  Bu özet 1478 kere okundu..

Başlık :
Yabancı Dilde Dinleme Kaygısı Yüksek ve Düşük Olan Öğrenciler Yabancı Dilde Dinleme-Anlama Stratejilerini Nasıl Kullanıyorlar? Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

Konu :

AtIf için:

Berber, G., & Kuru Gönen, S. İ. (2017). How do high and low anxious fl listeners employ fl listening comprehension strategies? exploring student perspectives. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 90-108. www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s4m

Özet.Yabancı dilde dinleme kaygısı ve yabancı dilde dinleme-anlama stratejileri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ancak; bu stratejilerin, yabancı dilde dinleme kaygı seviyesi yüksek ve düşük olan öğrenciler tarafından nasıl kullanıldığı yeterince araştırılmamış bir konudur. Böyle bir ihtiyaca dayanarak, bu çalışma; yabancı dilde dinleme kaygısı yüksek ve düşük olan Türk öğrencilerin yabancı dilde dinleme-anlama stratejilerini nasıl kullandığını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, yabancı dilde dinleme kaygı seviyesi yüksek 15 öğrenci ile yabancı dilde dinleme kaygı seviyesi düşük 13 öğrencinin 8 hafta boyunca günlük tutması istenmiştir. Ayrıca, bu öğrenciler sekiz haftanın sonunda yarı yapılandırılmış görüşmelere katılmıştır. Veriler, içerik analizinin adımları takip edilerek analiz edilmiştir. Bulgular, hem yabancı dilde dinleme kaygı seviyesi yüksek hem de yabancı dilde dinleme kaygı seviyesi düşük öğrencilerin bilişsel ve üst bilişsel yabancı dilde dinleme-anlama stratejilerini kullandıklarını göstermiştir. Ancak, bu iki grup öğrenci; not alma, çeviri, yöneltilmiş dikkat ve gerçek zamanlı değerlendirme stratejilerinde kullanım şekli açısından farklılık göstermişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda yabancı dilde dinlediğini anlama strateji eğitimi ile ilgili birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Yabancı dilde dinleme-anlama, yabancı dilde dinleme kaygısı, yabancı dilde dinleme-anlama stratejileri

« Geri Dön