Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Sınıf Öğretmenlerinin Zor Çocuk Algıları: Fenomenolojik Bir ÇalışmaSerap SARIÇELİK, Ahmet SABAN
444 Görüldü
10.14689/enad.25.
COVID-19 Küresel Salgınının Otizm Spektrum Bozukluğuna Yansımaları: Betimsel Durum ÇalışmasıSunagül SANI-BOZKURT, Gülden BOZKUŞ-GENÇ, Gizem YILDIZ
280 Görüldü
10.14689/enad.25.2
Çocuklara Yönelik Din Temalı Dijital Eğitsel Oyunların Göstergebilimsel ÇözümlemesiHasan Hüseyin AYGÜL, Gamze GÜRBÜZ
276 Görüldü
10.14689/enad.25.3
Annelerin Koronavirüs (COVID-19) Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuklarının Problem Davranışları İle Baş Etme DeneyimleriSevim KARAHAN, Şeyda YILDIRIM PARLAK, Kübra DEMIRÖZ, Mehmet KAYA, Nilay KAYHAN
290 Görüldü
10.14689/enad.25.4
Türk Yükseköğretiminin Öğretimin Kalitesinin Dış Değerlendirme Raporlarına Göre Çoklu Bakış Açısıyla İncelenmesiKamil YILDIRIM, Aydın ASLAN
250 Görüldü
10.14689/enad.25.5
Okullarda Kapsayıcı Liderlik ve Danışmanlık: Sığınmacı ÖğrencilerErdal YILDIRIM
266 Görüldü
10.14689/enad25.6
Okul Öncesinde Sorgulama Temelli Matematik: Öğretmen ve Ebeveyn GörüşleriAbdulhamit KARADEMİR, Berrin AKMAN
287 Görüldü
10.14689/enad.25.7
Yetişkin Tek Çocukların Çocukluk, Ergenlik ve Yetişkinlik Dönemi Deneyimleri ile Kişilerarası İlişkileriMetin KOCATÜRK
257 Görüldü
10.14689/enad.25.8
İlkokul ve Ortaokulların Hayati Sorunları ve Çözüm Önerileri: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir AnalizGülay ASLAN
291 Görüldü
10.14689/enad.25.9
Öğrenci Yanıtlama Sistemlerinin Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri: Kahoot! Örneğiİlyas AKKUŞ, Uğur ÖZHAN, Hasan ÇAKIR
253 Görüldü
10.14689/enad.25.10
Erken Okuryazarlığın ve Okuma Yazmanın Okul Öncesi Dönemde Kazandırılmasına İlişkin Paydaş GörüşleriBerrin GENÇ-ERSOY
289 Görüldü
10.14689/enad.25.11
Ekfrasis ve Hermenötik Kavramını Araçsallaştırarak Mimarlık Eğitiminde Temsili Mekân ÜretimiÖzlem ŞENYİĞİT
253 Görüldü
10.14689/enad.25.12
Mimarlık Eğitiminde Sanal Eğitim Denemeleri ve Değerlendirme SüreciHilmi Ekin OKTAY, Hacer MUTLU DANACI, Melisa UNVAN, Kemal Reha KAVAS, İbrahim BAKIR
227 Görüldü
10.14689/enad.25.13
Bireysel Araştırmada Eleştirel ArkadaşlıkBülent ALAN, Hanmyrat SARIYEV, Hatice Ferhan ODABAŞI
271 Görüldü
10.14689/enad.25.14
Okul Müdürlerinin Rol BelirsizliğiErkan TABANCALI, Yasemin SU
300 Görüldü
10.14689/enad.25.15

Indexed By